Школски одбор
  • Регистрација

Редни број

  Име   и  презиме

 

1.

Данијел  Стевановић, председник

Представник родитеља

2.

Василије Копривица, заменик председника

Представник запослених

3.

Драгана Маринковић, члан

Представник родитеља

4.

Горан Јанковић, члан

Представник родитеља

5.

Сузана Јанковић, члан

Представник запослених

6.

Марија Милошевић, члан

Представник запослених

7.

Срђан Чолић, члан

Представник локалне самоуправе

8.

Јелена Милићевић, члан

Представник локалне самоуправе

9.

Мирослав Стринека, члан

Представник локалне самоуправе

Школски одбор конституисан  дана 13.11.2018.године

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић