Секретар
  • Регистрација

Десанка Танасијевић, дипломирани правник, запослена је на пословима секретара школе од 01.10.2005. Има 25 година радног искуства.

 

Мисао дана

"Човек постаје најближи себи када постигне онакву озбиљност коју има дете док се игра."

Хераклит