Савет родитеља
  • Регистрација

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА 2012/13.

РАЗРЕД

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

АДРЕСА

1-1

Гладовић Бранислава

Живка гавриловића 10б БП

1-2

Цветић Андријана

1-3

Вукадиновић Весна

1-4

Здравковић Оливера

8. Нова

1-5

Маријана Нешковић

19. нова З

2-1

Илић Живорад

Авалска 4 БП

2-2

Ана Вићентијевић

Авалска 22 БП

2-3

Јанковић Гордана

3. Нова 139

2-4

Рајковић Љиљана

18. нова 4

3-1

Тодоровић Наташа

Карагачка 52 Врчин

3-2

Марјан Арсен

Драгиша Витошевић 2

3-3

Илић Весна

3. Нова 143

3-4

Сања Живановић

1. нова  67

4-1

Саид Виолета

Браће Јаковљевић 7

4-2

Здравковић Марија

3. Нова 145

4-3

Николић Горан

11. Нова 31

4-4

Којић Милан

5-1

Милошевић Вера

Средњи Прњавор 15 Рипањ

5-2

Стаменовић Драган

Васе Чарапића 83

5-3

Матић Саша

2. Нова 50а

5-4

Стринека Мирослав

2. Нова 64

5-5

Саша Колбас

2.нова

6-1

Достанић Жељко

Генерал Жданова 190а

6-2

Крстић Тања

Живка Гавриловића 18

6-3

Станковић Радослав

3. Нова 170

6-4

Наташа Антонијевић

18. нова 47

7-1

Курћубић Јелена

7-2

Филипов Јелена

Фрицка Лоха 24е

7-3

Антонијевић Љубинка

12. Нова 3

7-4

Горан Трифуновић

17. нова 20а

8-1

Костић Славица

2. Нова 28

8-2

Трбовић Оливера

8-3

Филиповић Биљана

3. Нова178

8-4

Весна Дамјановић

12. нова

Специјално одељење

Јевтић Новица

Патријарха Димитрија 5

Мисао дана

„Прелети бесконачност и победи време и машту, али никад не заборави како се корача по земљи.“

Мика Антић