Савет родитеља
  • Регистрација

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА

Ред.бр. ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1. I-1 Рајна Гавриловић 
2. I-2 Мирјана Адуловић 
3. I-3 Милица Живојиновић 
4. I-4 Дејан Вучковић 
5. I-5 Милан Вукашиновић 
6. II-1 Миливоје Словић 
7. II-2  Јелена Марковић
8. II-3 Анита Урошевић 
9. II-4  Дејан Ољача
10. II-5  Дејана Милатовић
11. III-1 Ненад Несторовић 
12. III-2  Зорица Станојевић
13. III-3  Драгана Ђолнић
14. III-4  Зоран Владисављевић
15. IV-1  Симо Бајагић
16. IV-2  Ружица Дамјановић
17. IV-3 Милан Катић 
18. IV-4 Горан Николић 
19. IV-5  Мирко Перњаковић
20. V-1 Јелена Видојевић
21. V-2 Божидар Николић 
22. V-3 Драгица Вуковић 
23. V-4 Ирена Рајковић 
24. V-5 Ивана Дачевић 
25. VI-1  Дејан Димитријевић
26. VI-2 Владимир Скадрић 
27. VI-3 Дејан Адуловић 
28. VI-4  Дејан Пауновић
29. VI-5  Данијел Стевановић
30. VII-1 Александра Радовановић 
31. VII-2  Драгана Маринковић
32. VII-3 Ана Вићентијевић 
33. VII-4  Горан Јанковић
34. VII-5 Јелена Стефановић 
35. VIII-1  Светлана Станковић
36. VIII-2 Владан Гајић 
37. VIII-3 Срђан Милетић 
38. VIII-4  Снежана Ловрић
39. VIII-5  Милорад Бабић
40. спец.одељ.  Биљана Дурковић

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)