Савет родитеља
  • Регистрација

У ПРИПРЕМИ 

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

Ред.бр. ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1. I-1
2. I-2
3. I-3
4. I-4
5. I-5
6. II-1
7. II-2
8. II-3
9. II-4
10. II-5
11. III-1
12. III-2
13. III-3
14. III-4
15. IV-1
16. IV-2
17. IV-3
18. IV-4
19. IV-5
20. V-1
21. V-2
22. V-3
23. V-4
24. V-5
25. VI-1
26. VI-2
27. VI-3
28. VI-4
29. VI-5    
30. VII-1
31. VII-2
32. VII-3
33. VII-4
34. VII-5
35. VIII-1
36. VIII-2
37. VIII-3
38. VIII-4
39. VIII-5
40. спец.одељ.
       
       
       
       
       

 

Мисао дана

"Човек постаје најближи себи када постигне онакву озбиљност коју има дете док се игра."

Хераклит