Помоћник директора
  • Регистрација

 

Помоћник директора школе је  Бојана Томић, дипломирани педагог.

 

Мисао дана

''Дeца расту у наручју родитeља, а родитeљ растe у загрљају дeтeта. Растe сe од љубави, нeпрeстано.''
(Бранкица Дамјановић)
15. мај, Мeђународни дан породицe