Помоћник директора
  • Регистрација

 

Помоћник директора школе за школску 2016/17. годину је  Бојана Томић, дипломирани педагог.

 

Мисао дана

"Бити писмен у правом смислу те речи, не значи знати читати и писати, јер писменост није основно, већ највише образовање како у писаној тако у усменој речи."

андрагог, др Ранко Булатовић,

професор Филозофског факултета у Београду