Директор
  • Регистрација

драшко
Директор школе Драгиша Драшковић, професор  физичког  васпитања

 

 

 

 

 

Мисао дана

''Образовањe јe најмоћнијe оружјe којe можeтe употрeбити да промeнитe свeт.''
H. Мендела