ПП служба
  • Регистрација

Педагог школе Бојана Томић је завршила Филозофски факултет у Београду, одсек педагогија. У ОШ "Васа Чарапић" ради од 1989. године на пословима наставника разредне наставе, а од 2001.године на радном месту педагога школе. Коаутор је 3 акредитована семинара који се налазе у Каталогу стручног усавршавања запослених  у образовању ( Мотивација за учење, Наставник-лидер учења и Улога наставника у васпитно-образовном процесу "Наставник је крив за све").

 

 

 

Психолог школе Драгана Јовановић је завршила психологију на Филозофском факултету у Београду. У школи је запослена од 2009/2010.године. Укључена је у реализацију пројекта "Школски креативни кутак" који се реализује у партнерству са 5 вождовачких основних школа. Један је и од реализатора истраживања "Електронско насиље" спроведено на Општини Вождовац.

Мисао дана

''Дeца расту у наручју родитeља, а родитeљ растe у загрљају дeтeта. Растe сe од љубави, нeпрeстано.''
(Бранкица Дамјановић)
15. мај, Мeђународни дан породицe