Наставници
  • Регистрација

ЗАПОСЛЕНИ НАСТАВНИЦИ  У  ОШ “ВАСА ЧАРАПИЋ“

Школска  2016/2017. година

 

ВД директора школе - Драгиша Драшковић

 

 

 

Разредне старешине I - IV

Име наставника Разредно старешинство Наставни предмет
Невенка Мијаиловић I1 Разредна настава
Јасмина Гајић I2 Разредна настава
Сања Рајковић I3 Разредна настава
Биљана Ласковић I4 Разредна настава
Марија Милошевић I5 Разредна настава
Мирјана Неоричић II1 Разредна настава
Весна Величковић II2 Разредна настава
Весна Дрезгић II3 Разредна настава
Љиља Милошевић II4 Разредна настава
Александра Димитријевић III1 Разредна настава
Бојана Поповић III2 Разредна настава
Ружица Штулић III3 Разредна настава
Марија Марковић III4 Разредна настава
Љиља Богуновић III5 Разредна настава
Сузана Јанковић IV1 Разредна анстава
Ана Икер IV2 Разредна настава
Марија Петровић IV3 Разредна настава
Милена Петровић IV4 Разредна настава
Ивана Цветић I Боравак
Ана Бисерчић II Боравак
Александра Кекић III Боравак
Јасмина Гајић IV Боравак

Разредне старешине и наставници од V - VIII

                      

Име наставника Разредно старешинство Наставни предмет
Невенка Јоксовић V1 Француски језик
Светлана Јока V2 Физика
Ивана Трајковић V3 Српски језик
Василије Копривица V4 Географија
Драгана Вучић V5 Биологија
Ана Ристић Вучковић VI1 Српски језик
Владимир Јовановић VI2 ТИО
Снежана Стојановић VI3

Српски јeзик

Грађанско васпитање

Славица Митровић VI4 ТИО
Ненад Ђорђевић VI5 Енглески језик
Мирослав Миленоковић VII1

ТИО

Информатика

Нина Драгић VII2 Енглески језик
Сања Максимовић VII3

Хемија

Маријана Брашњо VII4

Физичко васпитање

Изабрани спорт

Марија Кужет замена Данијеле Кушљевић Никитовић VII5 Географија
Маја Хаџић VIII1 Енглески језик
Горан Милосављевић VIII2 Ликовна култура
Десанка Тасић Живковић VIII3 Биологија
Дубравка Пејовић VIII4 Српски језик
Гордана Бојовић Ђурић VIII5

Математика

Информатика

Жељана Вуканац замена Татјана Сич   Српски језик
Ненад Кадријевић   Енглески језик
Елма Имамовић   Француски језик
Драгана Јовановић   Француски језик
Загорка Савић Комарица   Математика
Зорица Обућина   Математика
Габријела Марковић   Математика
Тамара Бранкован   Математика
Живојин Хаџић   Историја
Данијела Ђоковић  

Историја

Свакодневни живот у прошлости

Грађанско васпитање

Гордана Милић   Географија
Сања Максимовић   Хемија
Рада Ђорђевић Барић   Хемија
Драгослав Цојић  

Физика

ТИО

Миљана Драшковић   Музичка култура
Драгана Поповић   Музичка култура
Сања Ђокић  

Ликовна култура

ЦСВ

Тања Ђокић   ЦСВ
Владимир Ђорђевић   Физичко васпитање
Срђан Бугарски   Физичко васпитање
Марко Поповић   Веронаука
Јелена Љубичић   Веронаука
Дарко Крстић   Веронаука
Неда Димитријевић   Грађанско васпитање
Александра Кекић   Енглески језик
Зорана Марковић   Специјално одељење
Бојана Томић  

Педагог 50%

Помоћник директора 50%

Николина Ћулум Марковић   Педагог 50%
Драгана Јовановић   Психолог
Зорица Ђелић   Библиотекар
Десанка Танасијевић   Секретар
Светлана Живојиновић   Шеф рачуноводства
Александра Гашевић Драшковић   Благајник