Наставници
  • Регистрација

ЗАПОСЛЕНИ НАСТАВНИЦИ  У  ОШ “ВАСА ЧАРАПИЋ“

Школска  2017/2018. година

 

Директор школе - Драгиша Драшковић

 

 5.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Подаци о наставном  особљу:

 

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Драгиша Драшковић

ВСС

Директор школе

Бојана Томић

ВСС

Педагог

Помоћник директора

Драгана Јовановић

ВСС

Психолог

Николина Марковић

ВСС

Педагог

Зорица Ђелић

ВСС

Библиотекар

Зорана Марковић

ВСС

олигофренопедагог

Неда Димитријевић

ВСС

проф.грађанског васпитања

Снежана Стојановић

ВСС

Проф. Српског језика

Ана Ристић Вучковић

ВСС

Проф. Српског језика

Ивана Трајковић

ВСС

Проф. Српског језика

Дубравка Пејовић

ВСС

Проф. Српског језика

Помоћник директора

Татјана Џелетовић

ВСС

Проф. Српског језика

Маја Хаџић

ВСС

Проф. Енглеског језика

Ненад Кадријевић

ВСС

Проф. Енглеског језика

   Нина Драгић

ВСС

Проф. Енглеског језика

Ненад Ђорђевић

ВСС

Проф. Енглеског језика

Невенка Јоксовић

ВСС

Проф. Француског  jeз.

Елма Имамовић

ВСС

Проф. Француског  јез.

Драгана Јовановић

ВСС

Проф. Француског  језика

Живојин Хаџић

ВСС

Проф историје

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Данијела Ђокић

ВСС

Проф историје

Проф. савкадоневног живота у пршлости

Василије Копривица

ВСС

Проф географије

Гордана Милић

ВСС

Проф географије

Десанка Тасић Живковић

ВСС

Проф. Биологије

Драгана Вучић

ВСС

Проф. Биологије

Светлана Јока

ВСС

Проф. Физике

Сања Максимовић

ВСС

Порф.хемије

Рада Барић Ђорђевић

ВСС

Проф. Хемије

Зорица Обућина

ВСС

Проф. Математике

Загорка Савић Комарица

ВСС

Проф. Математике

Александра Стевановић

ВСС

Проф. Математике

Вијолета Станковић

ВСС

Проф. Математике

 Проф. Информатике

Гордана Бојовић Ђурић

ВСС

Проф. Математике

 Проф. Информатике

Владимир Јовановић

ВСС

Проф. ТИО и ТИТ

Славица Митровић

ВСС

Проф. ТИО и ТИТ

Драгослав Цојић

ВСС

Проф. ТИО, ТИТ и      физике

Мирослав Миленковић

ВСС

Проф. Информатике и ТИО

техничка подршка

Миљана Драшковић

ВСС

Проф. Музичке културе

Драгана Поповић

ВСС

Проф. Музичке културе

Горан Милосављевић

ВСС

Проф. Ликовне  културе

Вук Перић

ВСС

Проф. Ликовне  културе-ЦСВ

Тања Ђокић

ВСС

Проф. Ликовне  културе - ЦСВ

Сања Ђокић

ВСС

Проф. Ликовне  културе

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Владимир Ђорђевић

ВСС

Проф. Физичког васпитања

Срђан Бугарски

ВСС

Проф. Физичког васпитања

Маријана Брашњо

ВСС

Проф. Физичког васпитања

Марко Поповић

ВСС

Проф. Веронауке

Петар Кордић

ВСС

Проф. Веронауке

Дарко Крстић

ВСС

Проф. Веронауке

Сузана Јанковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Ана Икер

ВСС

Проф. разредне наставе

Ивана Цветић

ВСС

Проф. разредне наставе

Ивана Игнески

ВСС

Проф. разредне наставе

Милена Петровић

ВСС

Проф. разредне наставе

Невенка Мијаиловић

ВСС

Проф. разредне наставе

Јасмина Гајић

ВСС

Проф. разредне наставе

Сања Рајковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Биљана Ласковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Марија Милошевић

ВСС

Проф. разредне наставе

Мирјана Неоричић

ВСС

Проф. разредне наставе

Весна Величковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Весна Дрезгић

ВСС

Наст. разредне наставе

Љиља Милошевић

ВСС

Проф. разредне наставе

Ружица Штулић

ВСС

Проф. разредне наставе

Бојана Поповић

ВСС

Проф. разредне наставе

Александра Димитријевић

ВШ

Наст. разредне наставе

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Марија Марковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Љиља Богуновић

ВШ

Наст. разредне наставе

Јелена Веселиновић

ВСС

Проф. разредне наставе

Миљана Лазаревић

ВСС

Проф. разредне наставе


 
 

                      

 

 

 

 

Мисао дана


Моратe научити своју дeцу да јe зeмља под вашим стопалима пeпeо ваших дeдова. Да би ваша дeца поштовала зeмљу, морају знати да јe зeмља испуњeна душама прeдака, да јe зeмља са нама у сродству. Научитe вашу дeцу оно што смо ми научили нашу, да јe зeмља наша мајка. Шта год снађe њу снаћи ћe и синовe зeмљe. Ако човeк пљујe на тло пљујe на сeбe самога. Ми знамо: зeмља нe припада човeку. Човeк припада зeмљи. Ми то знамо. Свe јe повeзано као крв која ујeдињујe породицу. Свe ствари су повeзанe. Човeк нe тка ткиво живота, ми смо само јeдна нит у ткању. Шта год да чини ткању чини и сeби самом.
 (индијански поглавица Сијeтл )
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, 22. АПРИЛ