Школски одбор
  • Регистрација

СПИСАК  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА   ОШ“ВАСА   ЧАРАПИЋ“

Редни број

  Име   и  презиме

 

1.

Данијел  Стевановић, председник

Представник родитеља

2.

Василије Копривица,заменик председника

Представник запослених

3.

Драгана Маринковић,члан

Представник родитеља

4.

Горан Јанковић,члан

Представник родитеља

5.

Сузана Јанковић, члан

Представник запослених

6.

Марија Милошевић, члан

Представник запослених

7.

Срђан Чолић, члан

Представник локалне самоуправе

8.

Јелена Милићевић,члан

Представник локалне самоуправе

9.

Мирослав Стринека, члан

Представник локалне самоуправе

Школски одбор конституисан  дана 13.11.2018.године

 

 

Мисао дана

Песма за "баш ме брига"

Распуст је дошао, сви се веселе,
на спавање иду странице беле.
Заслужен одмор свакога чека,
игра и песма, и радост понека.
Школа ће бити, биће и књига,
ал’ сада се пева “баш ме брига”!
(Милош Стефановић)