Aктивности школе
  • Регистрација

У пројекту Селфи учествује 15 европских земаља и ми смо једна од њих. У нашој земљи је одабрано 60 школа, а у тај избор је ушла и наша школа.

 

Анкетирани су  ученици (200 ученика), наставници и управа наше школе. Анкетирање је било онлајн и анонимно и спроведено је у периоду од 26.09.2017 – 11.10.2017.

Шта је Селфи?

Селфи је бесплатан, онлајн инструмент за самовредновање који се развија да би се европским школама помогло да изврше процену начина на који се у њима користе дигиталне технологије за иновативно и ефикасно учење. Овај инструмент је тренутно у пилот истраживању и биће завршен и стављен на располагање школама широм Европе почетком 2018. године. Селфију се може приступити на https://selfie.jrc.es/ .

Селфи ће школама дати „слику“ о тренутном стању у погледу коришћења дигиталних технологија, узимајући у обзир ставове наставника, ученика и руководилаца у школама. Овај процес самовредновања може помоћи у започињању дијалога са руководиоцима у школама, наставницима и ученицама о могућим областима које је потребно унапредити. Селфи, такође, школама омогућава да прате свој напредак током времена.

Учешћем у пилот истраживању наша школа помаже да се обликује и развије инструмент који ће бити на располагању свим школама у Европи. Након завршетка пилот истраживања, наша школа је добила отворени беџ који даје Европска комисија. Овај беџ је нови и проверљиви начин којим се потврђују вештине и успеси коришћењем метаподатака који се налазе у слици која сама чини беџ.  Учешћем у овом истраживању показујемо  нашу преданост томе да на најбољи могући начин користимо дигиталне технологије у настави и учењу.

Координатор пројекта за ОШ „Васа Чарапић“  - Митровић Славица наставник ТИО.

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)