Aктивности школе
  • Регистрација

У пројекту Селфи учествује 15 европских земаља и ми смо једна од њих. У нашој земљи је одабрано 60 школа, а у тај избор је ушла и наша школа.

 

Анкетирани су  ученици (200 ученика), наставници и управа наше школе. Анкетирање је било онлајн и анонимно и спроведено је у периоду од 26.09.2017 – 11.10.2017.

Шта је Селфи?

Селфи је бесплатан, онлајн инструмент за самовредновање који се развија да би се европским школама помогло да изврше процену начина на који се у њима користе дигиталне технологије за иновативно и ефикасно учење. Овај инструмент је тренутно у пилот истраживању и биће завршен и стављен на располагање школама широм Европе почетком 2018. године. Селфију се може приступити на https://selfie.jrc.es/ .

Селфи ће школама дати „слику“ о тренутном стању у погледу коришћења дигиталних технологија, узимајући у обзир ставове наставника, ученика и руководилаца у школама. Овај процес самовредновања може помоћи у започињању дијалога са руководиоцима у школама, наставницима и ученицама о могућим областима које је потребно унапредити. Селфи, такође, школама омогућава да прате свој напредак током времена.

Учешћем у пилот истраживању наша школа помаже да се обликује и развије инструмент који ће бити на располагању свим школама у Европи. Након завршетка пилот истраживања, наша школа је добила отворени беџ који даје Европска комисија. Овај беџ је нови и проверљиви начин којим се потврђују вештине и успеси коришћењем метаподатака који се налазе у слици која сама чини беџ.  Учешћем у овом истраживању показујемо  нашу преданост томе да на најбољи могући начин користимо дигиталне технологије у настави и учењу.

Координатор пројекта за ОШ „Васа Чарапић“  - Митровић Славица наставник ТИО.