Aктивности школе
  • Регистрација

У одељењу 7-2, 1. децембра је одржан час тимске наставе - француског језика и музичке културе „Instruments de musique“ ( „Музички инструменти“).

Ученици подељени у 5 група представили су 5 група музичких инструмената, инсистирајући на карактеристикама самих инструмената, облику, грађи и врсти звука који производе .Радови су презентовани уз тумачење припремљених ppt презентација на француском , а затим је следио превод на српском језику. У групном раду ученици су путем вршњачког учења систематизовали знања из музичке културе и применили стечена знања из француског језика, посебно лексику и придеве.

У припреми часа ученицима су сугестијама помогле наставнице музичке културе и француског језика.

Миљана Драшковић, наставница музичке културе

Невенка Јоксовић, наставница француског језика

 

Мисао дана

Песма за "баш ме брига"

Распуст је дошао, сви се веселе,
на спавање иду странице беле.
Заслужен одмор свакога чека,
игра и песма, и радост понека.
Школа ће бити, биће и књига,
ал’ сада се пева “баш ме брига”!
(Милош Стефановић)