Инфо
  • Регистрација

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА (БЕЛИ ПОТОК)

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2018/19.год.

 

51

5 2

5 3

6 1

6 2

6 3

7 1

7 2

7 3

8 1

8 2

8 3

3.9. – 07.9.

                       

10.9.-14.9.

                       

17.9-21.9.

                       

24.9.- 28.9.

     

срп. ј КВ

 

срп. ј КВ

           

1.10.-5.10.

енг.ј КВ

енг.ј КВ

енг.ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

енг.ј КВ

08.10– 12.10.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

           

срп. ј КВ

хем КВ

срп. ј КВ

хем КВ

срп. ј КВ

хем КВ

15.10.-19.10.

срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

     

био. КВ

био. КВ

био. КВ

био. КВ

   

22.10-26.10.

 

био. КВ

 

био. КВ

мат. ПЗ

   

физ КВ

срп. ј ПЗ

физ КВ срп. ј ПЗ

физ КВ срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

енг.ј КВ

срп. ј ПЗ

енг.ј КВ

срп. ј ПЗ

29.10.-02.11.

енг.ј КВ

енг.ј КВ

енг.ј КВ

срп. ј ПЗ

физ КВ

срп. ј  КВ

мат. ПЗ

срп. ј ПЗ

мат. ПЗ

хем КВ

хем КВ

мат. ПЗ

хем КВ

 

мат. ПЗ

мат. ПЗ

енг.ј КВ

05.11.- 08.11.

срп. ј КВ

мат. ПЗ

срп. ј КВ

мат. ПЗ

срп. ј КВ

мат. ПЗ

     

срп. ј КВ

мат. ПЗ

срп. ј КВ

срп. ј КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

 

мат. ПЗ

13.11.-16.11.

 

био. КВ

             

хем КВ

физ КВ

хем КВ физ КВ

хем КВ

физ КВ

19.11.- 23.11.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

26.11.- 30.12.

           

физ КВ

физ КВ

физ КВ

хем КВ

хем КВ

хем КВ

енг.ј ПЗ

03.12.- 07.12.

     

фр.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

фр.ј ПЗ

срп. ј КВ

фр.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

фр.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

фр.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

фр.ј ПЗ

10.12.- 14.12.

срп. ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

био. КВ

срп. ј ПЗ био. КВ

срп. ј ПЗ

хем КВ

хем КВ

хем КВ

мат. КВ

био. КВ

срп. ј ПЗ

мат. КВ

срп. ј ПЗ

17.12.- 21.12.

срп. ј КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

срп. ј КВ

мат. КВ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

фр.ј ПЗ

био. КВ

фр.ј ПЗ

био. КВ

фр.ј ПЗ

био. КВ

физ КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

физ КВ

мат. ПЗ

24.12.- 28.12.

срп. ј Т

срп. ј Т

био. КВ

срп. ј Т

физ КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

енг.ј ПЗ

срп. ј ПЗ

   

31.12.-

                       

9.01.- 11.01.

     

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

     

14.01.- 18.01.

мат. ПЗ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

     

мат. ПЗ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

срп. ј Т

срп. ј Т

срп. ј Т

21.01.- 25.01.

енг.ј КВ

енг.ј КВ

енг.ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

28.01.- 31.01.

                 

хем КВ

хем КВ

хем КВ

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2018/19.год.

 

11

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3

3 1

3 2

3 3

4 1

4 2

 

3.9. – 07.9.

                 

мат. КВ

мат. КВ

 

10.9.-14.9.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

17.9-21.9.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

     

24.9.- 28.9.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

ПиД КВ

мат. КВ

ПиД КВ.

 

1.10.-5.10.

     

мат. КВ

СОН КВ

мат. КВ

СОН КВ

мат. КВ

СОН КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

 

08.10– 12.10.

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

           

15.10.-19.10.

                       

22.10-26.10.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

 

29.10.-02.11.

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

СОН КВ

Срп.ј КВ

СОН КВ

Срп.ј КВ

СОН КВ

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

05.11.- 08.11.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

 

13.11.-16.11.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

 

19.11.- 23.11.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

26.11.- 30.12.

     

СОН КВ

СОН КВ

СОН КВ

           

03.12.- 07.12.

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

     

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

     

10.12.- 14.12.

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

     

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

 

17.12.- 21.12.

           

ПиД КВ

ПиД КВ

ПиД КВ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

мат. КВ

Срп.ј ПЗ

 

24.12.- 28.12.

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

мат. ПЗ

мат. ПЗ

 

31.12.-

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

                 

9.01.- 11.01.

                 

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

 

14.01.- 18.01.

     

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

           

21.01.- 25.01.

     

мат. КВ

мат. КВ

мат. КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

Срп.ј КВ

мат. КВ

мат. КВ

 

28.01.- 31.01.

           

мат. КВ

ПиД КВ

мат. КВ

ПиД КВ

мат. КВ

ПиД КВ

Срп.ј КВ

ПиД КВ

Срп.ј КВ

ПиД КВ

 

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић