Инфо
  • Регистрација

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА (Зуце - млађи разреди)

 

1 5

2 5

3 5

4 4

3.9. – 07.9.

     

математика

10.9.-14.9.

 

Српски језик

Математика

српски језик

математика

српски језик

17.9-21.9.

математика

 

српски језик

математика

 

24.9.- 28.9.

математика

 

математика

математика

природа и друштво

1.10.-5.10.

 

Математика

Свет око нас

природа идруштво

српски језик

математика

08.10– 12.10.

математика

Српски језик

   

15.10.-19.10.

     

природа и друштво

22.10-26.10.

математика

Математика

српски језик

математика

српски језик-писмени

математика

29.10.-02.11.

српски језик

Српски језик

Свет око нас

математика

српски језик

 

1 5

2 5

3 5

4 4

05.11.- 08.11.

 

Математика

природа и друштво

математика-писмени

13.11.-16.11.

математика

   

природа и друштво

19.11.- 23.11.

 

Српски језик

Математика

српски језик

математика

српски језик

26.11.- 30.12.

       

03.12.- 07.12.

српски језик

 

природа и друштво

математика

 

10.12.- 14.12.

 

Српски језик

српски језик

математика

српски језик

17.12.- 21.12.

 

Математика

Свет око нас

 

српски језик-писмени

математика

24.12.- 28.12.

математика

 

математика

математика-писмени

31.12.-

       

9.01.- 11.01.

   

српски језик

природа и друштво

српски језик

14.01.- 18.01.

 

Српски језик

   

21.01.- 25.01.

 

Математика

српски језик

математика

28.01.- 31.01.

математика

 

математика

природа и фруштво

природа и друштво

српски језик

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић