Инфо
  • Регистрација

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА СА СЕДНИЦЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 6.12.2017.

 

  • Присуствовало је 28 од 40 родитеља чланова Савета родитеља.
  • Седници је председавала Ирена Рајковић.
  • Дневни ред :

1.Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2.Избор чланова за Школски одбор(представника родитеља);

3.Избор представника Савета родитеља за Општински савет родитеља;

4.Измена и допуна Пословника о раду Савета родитеља;

5.Упознавање са тренутном ситуацијом у школи;

6.Насиље међу децом;

7.Хигијена у школи;

8.Избор заменика председника Савета родитеља;

9.Текућа питања.

  • Донети су следећи закључци и одлуке:

*Усвојен је записник са претходне седнице Савета родитеља без примедби.

*Секретар школе упознала је чланове Савета родитеља са решењем о именовању чланова Школског одбора ОШ”Васа Чарапић“ донетим од Скупштине града Београда донетим под бројем:112-1054/17-С од 7.11.2017.

*Избор члана за Школски одбор спровела је трочлана комисија у саставу:

1.Данијел Стевановић,

2.Зоран Владисављевић,

3.Божидар Николић.

*Након спроведеног тајног изјашњавања за избор два члана за Школски одбор(представника родитеља) изабрани су:

1.Горан Јанковић са 23 гласа и

2.Драгана Маринковић са 16 гласова.

*Чланови Савета родитеља упознати су са надлежностима Општинског савета родитеља.Изабрана су три члана Савета родитеља у својству представника и то:

1.Мирјана Адуловић,

2.Дејан Ољача,

3.Драгица Вуковић.

*Чланови Савета родитеља доставили су у писаној форми измену и допуну Посовника о раду Савета родитеља.Предлог измена и допуна Пословника прослеђен је Школском одбору у чијој надлежности је доношење Пословника.

*Директор школе упознао је чланове Савета са исходом судског поступка који је школа водила са “Акорд инжињерингом“ДОО у Привредном суду.

*Бојана Томић педагог школе упознала је чланове са свим активностима које школа предузима у вези насиља,односно са превентивним мерама,али и изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама.

*Чланови Савета изнели су примедбе на хигијену у школи и санитарном чвору школе у Белом Потоку.

  записничар:

   A.Димитријевић

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)