Инфо
  • Регистрација

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА СА СЕДНИЦЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 6.12.2017.

 

  • Присуствовало је 28 од 40 родитеља чланова Савета родитеља.
  • Седници је председавала Ирена Рајковић.
  • Дневни ред :

1.Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2.Избор чланова за Школски одбор(представника родитеља);

3.Избор представника Савета родитеља за Општински савет родитеља;

4.Измена и допуна Пословника о раду Савета родитеља;

5.Упознавање са тренутном ситуацијом у школи;

6.Насиље међу децом;

7.Хигијена у школи;

8.Избор заменика председника Савета родитеља;

9.Текућа питања.

  • Донети су следећи закључци и одлуке:

*Усвојен је записник са претходне седнице Савета родитеља без примедби.

*Секретар школе упознала је чланове Савета родитеља са решењем о именовању чланова Школског одбора ОШ”Васа Чарапић“ донетим од Скупштине града Београда донетим под бројем:112-1054/17-С од 7.11.2017.

*Избор члана за Школски одбор спровела је трочлана комисија у саставу:

1.Данијел Стевановић,

2.Зоран Владисављевић,

3.Божидар Николић.

*Након спроведеног тајног изјашњавања за избор два члана за Школски одбор(представника родитеља) изабрани су:

1.Горан Јанковић са 23 гласа и

2.Драгана Маринковић са 16 гласова.

*Чланови Савета родитеља упознати су са надлежностима Општинског савета родитеља.Изабрана су три члана Савета родитеља у својству представника и то:

1.Мирјана Адуловић,

2.Дејан Ољача,

3.Драгица Вуковић.

*Чланови Савета родитеља доставили су у писаној форми измену и допуну Посовника о раду Савета родитеља.Предлог измена и допуна Пословника прослеђен је Школском одбору у чијој надлежности је доношење Пословника.

*Директор школе упознао је чланове Савета са исходом судског поступка који је школа водила са “Акорд инжињерингом“ДОО у Привредном суду.

*Бојана Томић педагог школе упознала је чланове са свим активностима које школа предузима у вези насиља,односно са превентивним мерама,али и изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама.

*Чланови Савета изнели су примедбе на хигијену у школи и санитарном чвору школе у Белом Потоку.

  записничар:

   A.Димитријевић