Библиотека
  • Регистрација

УТИСЦИ...

          У другом разреду се ових дана чита лектира, поезија Добрице Ерића. Нема детета које не ужива у његовим стиховима, које не разуме "шта је песник хтео да каже", или које не пожели да и само пише стихове...

 

          Али, да ће код једног Михајла толико утисака да изазову Добричини стихови нису могле да слуте ни мама, ни учитељица, а верујемо да би и сам песник био изненађен. Ово је Михајло писао, а да није "морао" – није ни школски ни домаћи рад. Једноставно је имао потребу да се изрази и обрати песнику подстакнут, очигледно снажним емоцијама...

pismo     Dobrica

                                                                     З.  Ђ.

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић