Aктивности школе
  • Регистрација

erasmus logo 1

У недељи од 9. до 13.5.2002, наша школа је угостила колеге из аустријске школе Мителшуле 2 из Вергла, као део њиховог Еразмус пројекта „Повезани наставници - повезане школе”. Гостовање директора Катрин Хаун и њене две колегинице, Серенај Динцер и Јулије Онерхоленцер, уследило након што су наше колеге, Бојана Томић, Славица Митровић и Мирослав Миленковић, посетили њихову основну школу, такође у оквиру нашег Еразмус пројекта посматрања на радном месту „Повезани наставници - боље школе”.

Током петодневног боравка, колегинице из Аустрије посетиле су 17 часова редовне наставе у сва три објекта, присуствовале консултацијама на тему ИОП програма, рада у специјалном одељењу, учешћу наше школе и могућностима које пружа еТвининг платформа, коришћењем дигиталних алата у настави, радне посете наших колега Шпанији (такође у оквиру Еразмус+ програма) и презентацији рада електронског дневника. За њих је организован пријем у општини Вождовац.

Ван часова, у слободно време, са колегиницама смо организовали дружење и посету знаменитостима Авале и Београда. Колеге и гошће су уживали у знаменитостима авалског краја (пешачка стаза од школе до Сакинца, Торањ, црква Светог деспота Стефана, Студентско одмаралиште Радојка Лакић, Стари Мајдан, Еко-парк), а посетили су и Аду Циганлију, Гардош и Земунски кеј, Калемегдан, Скадарлију, споменик Васи Чарапићу, Саборну цркву, храм Светог Саве, Ташмајдан, цркву Светог Марка, Андрићев венац и Савску променаду.

Неколико наших талентованих ученика дало је подршку тиме што су помогли конверзацију наших колега и гошћи на енглеском језику. Похвале за Анђелу Гавриловић 7/1, Ању Гаврић 7/1, Даринку Вучићевић 7/1, Вука Хаџића 5/1, Александра Станојевића 7/2 и Невена Рашевића 7/2.

Утисци гошћи су изузетно позитивни у сваком погледу. Нарочито су истакле пријатну атмосферу колегијалности у школи, мотивисаност и преданост наставника према послу, учешће ученика у превођењу, знање наших ученика из разних предмета и њихову активност на часовима,организацију активности у три објекта, однос наставника према деци, а нарочито их је одушевило што цела одељења свесрдно певају на часовима музичке културе.

Школа је колегиницама из Вергла издала уверења да су успешно оствариле све циљеве посете у оквиру међународне мобилности посматрања на радном месту. Надамо се даљој успешној сарадњи.

Маја Хаџић
Руководилац Тима за међународне пројекте


collage3

erasmus logo 1.jpg

Visit of our colleagues from Austria

In the week from 9 to 13 May 2002, our school hosted colleagues from the Austrian school Mittelschule 2 from Wergl, as part of their Erasmus project "Connected teachers - connected schools". The visit of the headmaster Katrin Haun and her two colleagues, Serenaj Dincer and Julije Onerholencer, followed after our colleagues, Bojana Tomić, Slavica Mitrović and Miroslav Milenković, visited their elementary school, also within the framework of our Erasmus job shadowing project "Connected teachers - better schools".

During the five-day stay, the colleagues from Austria visited 17 lessons in all three school departments, attended consultations on the topics of the SEN program, work in the SEN class, the participation of our school and the opportunities provided by the eTwining platform, using digital tools in teaching, the job shadowing experience of our colleagues in Spain earlier this year (also within the Erasmus+ program) and the presentation of the work of the electronic register book. They also had a reception at the municipality of Vozdovac.

Outside the school, in our free time, we organized socializing and visiting the sights of Avala and Belgrade with our colleagues. The guests enjoyed the sights of the Avala area (the pedestrian path from the school to the Sakinac well, the Avala Tower, Church of St. Despot Stefan, Radojka Lakić Student Resort, ethno restaurant Stari Majdan, Eco-park). They also visited Ada Ciganlija, Gardoš and Zemun Quay, Kalemegdan, Skadarlija, the monument to Vasa Čarapić, the Cathedral Church, the Church of St. Sava, Tašmajdan, the Church of St. Mark, Andrić's wreath and the Sava Promenade.

Several of our talented students provided support by helping our colleagues and guests communicate in English. Congratulations to Anđela Gavrilović 7/1, Anja Gavrić 7/1, Darinka Vučićević 7/1, Vuk Hadžić 5/1, Aleksandar Stanojević 7/2 and Neven Rašević 7/2.

The impressions of our guests are extremely positive in every respect. They particularly emphasized the pleasant atmosphere of collegiality in the school, the teachers' motivation and dedication to their work, the students' participation in translation, the knowledge of our students in various subjects and their participation during lessons, the organization of activities in the three facilities, the teachers' attitude towards the children, the use of green surroundings for school activities. They were especially delighted that entire classes sang wholeheartedly in music lessons.

The school issued certificates to the colleagues from Vergl that they had successfully achieved all the goals of the visit within the framework of this job shadowing mobility. We hope for further successful cooperation.

Maja Hadzic
Head of International cooperation team
Primary school Vasa Carapic
Belgrade


collage1collage2collage4

 

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)