Logo
У оквиру пројекта “CONNECTED TEACHERS , BETTER SCHOOLS” Тима за међународнепројекте наше школе, реализован је још један део пројекта у виду угледног часа.Угледни час реализован је у одељењу 1/1, а реализатори су били учитељица првогједан Сузана Јанковић и психолог школе Лазар Ванић. Час је реализован 29.12.2021. Циљ часаје био да се представи PLICKERS апликација и могућности које она пружа приликом употребе унастави.Часу су присуствовали чланови ПП службе и део наставника предметне и разредненаставе. Час је био динамичан и веома занимљив ученицима. Иако су у питању ученици првогразреда могу да кажем да су се одлично снашли и да смо кроз активности на часу успели употпуности да прикажемо које су предности наведене апликације и колико њена применадоприноси динамици и квалитету часа. Упоредо са активностима са ученицима психолог иучитељица давали су додатна објашњења присутним колегама.


Учитељица 1/1, Сузана Јанковић

123