Aктивности школе
  • Регистрација

Утисци о посетама школама у иностранству

logo

У првом полугодишту школске 2021/22. наш пројектни тим (Маја Хаџић, Славица Митровић, Мирослав Миленковић, Бојана Томић, Сузана Јанковић, Лазар Ванић и директор школе Драгиша Драшковић) започео је са дисеминацијом Еразмус пројекта „Повезани наставници – боље школе”. Дисеминационе активности започеле су 6.12.2021. представљањем запажања учесника пројекта са мобилности у Шпанију и Аустрију на Школском одбору. Чланови тима представили су утиске у форми ППТ-а, сликом и речју.
New Picture 1

New Picture 2

Након тога, представили су утиске са мобилности 29.12.2021.на Савету родитеља.
New Picture 3

 

Tакође, мобилности су представљене и на Наставничком већу 5.1.2022.
New Picture 5New Picture 7

New Picture 8

New Picture 9

 

Према пажњи с којом је публика слушала представљања, као и према питањима која су постављали, нарочито на Савету родитеља, можемо да закључимо да је почетна дисеминација у школи обављена веома успешно.

*  * * * * * *

DISSEMINATION OF THE ERAСMUS PROJECT WITHIN THE SCHOOL

Impressions of visiting schools abroad

In the first semester of the school year 2021/22, our project team (Maja Hadžić, Slavica Mitrović, Miroslav Milenković, Bojana Tomić, Suzana Janković, Lazar Vanić and school principal Dragiša Drašković) started with the dissemination of the Erasmus project "Connected teachers - better schools". Dissemination activities started on December 6, 2021 by presenting the impressions of the Spain and Austria mobilities’ participants to the School Board. The Team members presented their impressions in the form of PPT, in pictures and words.

After that, they presented their impressions from the mobility on December 29, 2021 at the Parents' Council.

Also, the mobilities were presented at the Teachers' Council on January 5, 2022.

According to the attention with which the audience listened to the presentations, as well as according to the questions they asked, especially at the Parents' Council, we can conclude that the initial dissemination at the school was very successful.

Маја Хаџић

координатор Тима за међународну сарадњу

и Еразмус пројекта /

Maja Hadzic

Coordinator of International cooperation Team

and Erasmus project coordinatorИма нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)