Aктивности школе
  • Регистрација

logo2

Троје колега посетило основну школу у оквиру пројекта КА1


Троје наших колега посетило је овог месеца аустријску школу у оквиру Еразмус+ пројекта „Повезани наставници – боље школе” (Connected Teachers – Better Schools) чија је основна активност посматрање на радном месту. Циљ посете је унапређење знања о употреби веб алата и информационо-комуникационе технологије у настави. Пројекат се реализује уз финансијску подршку програма Еразмус+.

New Picture

Колеге Бојана Томић (помоћник директора /педагог школе), Славица Митровић (проф. технике и технологије / проф. информатике) и Мирослав Миленковић (проф. технике и технологије / проф. информатике) боравили су у Мителшуле 2, у граду Ворглу, од 8-12.11.2021. Школа је специјализована за италијански језик и информатику.

За срдачан дочек и координацију школских и слободних активности заслужне су координаторка пројекта у тој школи, Рамона Вајскоф, као и директорка Катрин Хаун. Већи део колектива својим залагањем омогућио је квалитетан и успешан боравак током тих пет дана, како у школским тако и у слободним активностима.

New Picture 2

Посетили су око 20 часова редовне наставе, као и неке од ваннаставних активности. Посматрање на радном месту је обухватило и индивидуалне консултације са колегама, групне дискусије, разговор са дефектологом, увид у рад одељења за ученике са посебним потребама и разговор са психологом. Осим тога, с обзиром да је школа Мителшуле недавно учествовала у Еразмус+ пројекту у ком су путовали у Ирску и Финску, колеге су представиле шта су тамо научиле, а у вези са наставним методама.
New Picture 8

Након школских обавеза, обилазили су знаменитости околине и упознали се са културом Аустрије и Тирола. Посетили су дворац у Куфштајну, најмањи граду у Аустрији – Ратенберг, Инсбрук и језеро Аченси. Љубазни домаћини су се постарали да наше колеге упознају и специјалитете аустријске кухиње.

Утисци колега на обе стране су веома позитивни. Радујемо се посети аустријских колега у априлу наредне године у нашој школи.

Захваљујемо колегама што су на свом школском сајту објавили вест о нашој посети:

https://mittelschule2.at/2021/11/16/besuch-der-partnerschule-aus-serbien/


координатор Еразмус пројекта

Маја Хаџић


ERAZMUS + ACTIVITIES: VISIT TO MITTELSCHULE 2, SCHOOL IN VORGL, AUSTRIA

Three colleagues visited the primary school within the KA1 project

Three of our colleagues visited an Austrian school this month as part of the Erasmus + project "Connected Teachers - Better Schools", whose main activity job shadowing at the workplace. The aim of the visit is to improve knowledge about the use of web tools and information and communication technology in teaching and to pass it on to other colleagues within and beyond our school. The project is being implemented with the financial support of the Erasmus + program.

Colleagues Bojana Tomić (assistant principal / school pedagogue), Slavica Mitrović (professor of engineering and technology / professor of informatics) and Miroslav Milenković (professor of engineering and technology / professor of informatics) stayed in Mittelschule 2, in the town of Vorgl, from 8 -12/11/2021. The school specializes in Italian language and informatics.

Ramona Weiskoff, the project coordinator at the school, and Catherine Haun, the principal, are to be thanked for the warm welcome and coordination of school and leisure activities. Most of the team, through their efforts, enabled a quality and successful stay during those five days, both in school and in free time activities.

They attended about twenty lessons, as well as some of the extracurricular activities. Job shadowing activities also included individual consultations with colleagues, group discussions, a conversation with a special education teacher, an insight into the work of the department for students with special needs and a conversation with a psychologist. In addition to this, since the Mittelschule  recently participated in an Erasmus + project in which they traveled to Ireland and Finland, their colleagues presented what they had learned there, regarding teaching methods.

After school, they visited the sights of the area and got acquainted with the culture of Austria and Tyrol. They visited the castle in Kufstein, the smallest town in Austria - Rattenberg, Innsbruck and Lake Achensi. The kind hosts made sure that our colleagues also got to know the specialties of Austrian cuisine.

The impressions of colleagues on both sides are very positive. We look forward to visiting Austrian colleagues in April next year at our school.

We thank our colleagues for publishing the news about our visit on their school website:

https://mittelschule2.at/2021/11/16/besuch-der-partnerschule-aus-serbien/New Picture 3

New Picture 4

New Picture 5

New Picture 6

New Picture 7

New Picture 9

New Picture 10

New Picture 11

New Picture 12

New Picture 13

New Picture 14New Picture 15

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)