Aктивности школе
  • Регистрација

Шест колега посетило Шпанију и Аустрију у оквиру Еразмус+ пројекта
New Picture

Као што је већ објављено на сајту наше школе (19.10.2020.), августа 2020. почео је међународни Еразмус+ пројекат Повезани наставници – боље школе у ком наша школа има улогу координатора. Партнерске школе су ИЕС Торе Дел Реј из Пиласа у Шпанији и Мителшуле 2 из Воргла у Аустрији. Учесници пројекта су Сузана Јанковић (проф. разредне наставе), Лазар Ванић (психолог), Славица Митровић (проф. ТиТ/информатике), Мирослав Миленковић (проф. ТиТ/информатике), Бојана Томић (помоћник директора/педагог), Драгиша Драшковић (директор) и Маја Хаџић (проф. енглеског језика/координатор). У првој години реализације учествовала је и Драгана Јовановић (проф. француског језика).

Еразмус+ је европски програм за образовање, обуку, омладину и спорт (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ и https://erasmusplus.rs/).

С обзиром на ситуацију са пандемијом, до јесенас није било услова за реализацију кључних активности, а то су две посете школама у иностранству, тачније посматрање на радном месту. За то време, учесници пројекта су вируелно сарађивали са колегама из иностранства, а своје радове објављивали на порталу еТвининг (etwinning.net).

ERAZMUS + KA1: CONNECTED TEACHERS - BETTER SCHOOLS

Six colleagues visited Spain and Austria as part of the Erasmus + project

As already published on the website of our school (October 19, 2020), in August 2020, the international Erasmus + project Connected Teachers - Better Schools began, in which our school has the role of coordinator. The partner schools are IES Torre Del Rey from Pilas in Spain and Mittelschule 2 from Worgl in Austria. Project participants are Suzana Janković (class teacher), Lazar Vanić (psychologist), Slavica Mitrović (Technics and Technology / ICT teacher), Miroslav Milenković (Technics and Technology / ICT teacher), Bojana Tomić (assistant principal / pedagogue), Dragiša Drašković, principal) and Maja Hadžić (English teacher / coordinator). Dragana Jovanović (French teacher) also participated in the first year of implementation.

Erasmus + is a European program for education, training, youth and sports (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ and https://erasmusplus.rs/).

Considering the situation with the pandemic, until this autumn, there were no conditions for the realization of key activities, and those are two visits to schools abroad, more precisely job shadowing. During that time, the project participants collaborated virtually with colleagues from abroad, and published their work on the eTwinning portal (etwinning.net).

In October (October 18-22, 2021), three colleagues (S. Janković, L. Vanić and D. Drašković) visited the Spanish school IES Torre del Rey in Pilas, not far from Seville. The main goal of workplace observation in this part of the project is to learn about the application of play activities in teaching and associative learning (NTC method).

This month (November 8-12, 2021), three colleagues (S. Mitrović, B. Tomić and M. Milenković) have visited the Austrian school Mittelschule 2 in Worgl. The main goal of this visit is to learn about the application of web tools in teaching.

You can read more detailed reports on visits on the website and Facebook page of our school.

The project lasts until 16.8.2021. In the coming period, the team will deal with dissemination activities, about which we will report regularly.

Maja Hadzic

International Project Team Coordinator

Erasmus + project coordinator


New Picture 2New Picture 3

New Picture 4

New Picture 5

New Picture 6

New Picture 7

New Picture 8

New Picture 9

New Picture 10

New Picture 11

New Picture 12

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)