"Дружење" кроз видео игру

Почетком фебруара, у току два викенда, у нашој школи је одржана обука наставника из области заштите ученика од прекомерне употребе интернета и видео игара.
Обуку су водили еминентни стручњаци Александар Кузмановић, психолог и Владимир Лелићанин, шеф катедре за Web Development на SAE институтy, oбојица чланови Мреже професионалаца Србије „Споне“ (http://mpsspone.rs/)

Кроз предавања и презентовање светских искустава научника који се баве проблемом зависности од употребе интернете, кроз два различита али једнако важна научна научна аспекта, психолошког и аспекта IT сектора, представљен је велики број веома значајних информација и инструкција о томе како препознати да је дете потенцијални или већ остварени зависник од интернета, како правилно реаговати и какве кораке предузети како би се детету пружила адекватна подршка и помоћ.
Ради се о широком пољу деловања које укључује све: родитеље, школу, здравствени систем као и много ширу заједницу, али и само дете које је центар свих активности, али постаје и активни (са)учесник у процесу освешћивања проблема и враћања у стање могућности контролисања сопственог времена проведеног на интернету.

„Време проведено за рачунаром је најчешће помињани критеријум за дијагностификовање поремећаја зависности од интернета и сматра се да је 4 до 6 часова дневно симптом зависности. Под активностима у вези са Интернетом не може се узети у обзир само оn-line боравак на мрежи, већ и све остале активности које су у вези са мрежом - одговарање и писање електронске поште, расправе на групама, читање преузетих вести, часописа, чланака, текстова уопште и др.
Међутим, треба напоменути да је у питању 4 до 6 часова слободног времена дневно, као и то да ово може али и не мора бити показатељ интернет зависности“ кажу стручњаци.

Обука је извршена на основу препознате потребе да наставник буде у могућности да партиципира у проблему који, већ дуго, постоји на глобалном плану, и буде од користи како ученику тако и родитељима у пружању адекватне подршке родитељима, али и детету које је запало у овакав проблем, или се налази у потенцијалној опасности од доспевања у њега.

Горан Милосављевић