Поштовани родитељи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја   плнира да и за школску 2022/2023. год. обезбеди бесплатне уџбенике и дуга наставна средства из уџбеничког комплета које је школа изабрала да користе у настави  за ученике основне школе.

Ученици који остварују право на набавку бесплатних уџбеника су:
- ученици из социјално-материјално угрожених породица/примаоци новчане социјалне помоћи/;
- ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по  ИОП-1, ИОП-2 и ново од ове године - ИОП-3.
- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници /увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат/.
- ученицима основних школа који су у породици треће и свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
- ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
- за ученике  примаоце социјалне помоћи: копија решења којим се утврђује право на  остваривање социјалне новчане помоћи.
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа,факултет) -  потврда установе о својству ученика, односно студента.Потврда се прилаже за свако дете.
- за ученике који су у породици треће или свако наредно  рођено дете и налазе се у истој  основној школи, школа не издаје  потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Рок за достављање списка ученика и документације о испуњености услова је 25.03.2022.год.
НАПОМЕНА: Ученици који су у породици треће или свако наредно дете, достављају име и презиме /разред и одељење/ старије браће, сестара који су ученици наше школе.