Поштовани родитељи /други законски заступници,
Захваљујемо Вам се што сте исказали заинтересованост за упис деце у нашу школу.
Упис у оснвну школу обавезан је за децу рођену од 01.03.2015. до 01.03.2016.године
 
Деца рођена између 1. марта и 1. септембра 2016.године, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу се пријавити за проверу спремности за полазак у први разред.
 
--У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци,ако због болести или других оправданих разлога није уписано у шкплу.
Потребно је да родитељи /законски заступници/ преко портала е-Управа изврше пријаву детета за упис у основну школу (на порталу www.euprava.gov.rs *http:// www.euprava.gov.rs
биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирње детета крајем марта 2022.године.
Документацију потребну за упис  прибавиће школа електронским путем:извод из матичне књиге рођених, пријава места становања за дете, док се потврда о завршеном предшколском програму коју издаје вртић прилаже накнадно.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
* Обавезан лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред
* Потребно је Уверење (до издавања уверења-Потврда) предшколске установе о похађању предшколског програма.
Чланом 55.Став 17.,18. и 19. Закона  о основном образовању и васпитању("Сл. гласник Рс",бр.55/13,101/17,27/18 и 10/19 прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да  може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима.
 
    ЧЕСТИТАМО  ВАШЕМ ДЕТЕТУ ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!