Инфо
  • Регистрација

Листа уџбеника за први разред за 2021-2022. годину

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ

ИЗДАВАЧ

     

СРПСКИ ЈЕЗИК - 2

МОНОГРАФСКА ОБРАДА СЛОВА

Буквар за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Милић;

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Милић;

Читанка за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Милић;

НОВИ ЛОГОС

МАТЕМАТИКА

Математика 1 – уџбеник из четири дела за први разред основне школе – Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић;

НОВИ ЛОГОС

СВЕТ ОКО НАС

Свет око нас 1 – за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић;

НОВИ ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 1 уџбеник за први разред основне школе – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

НОВИ ЛОГОС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Smiles 1–

уџбеник први и други део за 1. разред основне школе, Jenny Dooley

Фреска

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Дигитални свет- уџбеник за први разред

НОВИ ЛОГОС


Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

 

СПИСАК УЏБЕНИКА  ЗА 2. РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ  2021/2022. године

Предмет

Уџбеници

Издавачка кућа

Српски језик

• „ Уз речи растемо”  , Читанка за други разред основне школе и ЦД

Наташа Станковић Шошо и Маја Костић

 

НОВИ ЛОГОС

• Граматика „Дар речи“ – Јелена Срдић

НОВИ ЛОГОС

• Радна свеска за српски језик - Наташа Станковић Шошо и Јелена Срдић

НОВИ ЛОГОС

 

• Латиница – Душка Милић и Тања Митић

НОВИ ЛОГОС

Математика

• Математика – уџбеник из четири дела – Ива Иванчић и Сенка Тахировић

 

НОВИ ЛОГОС

• Математика – наставни листови – Ива Иванчић и Сенка Тахировић

 

НОВИ ЛОГОС

Свет око нас

 

 

• Свет око нас - уџбеник Љиљана Стокановић, Г. Лукић, Г. Субаков Симић

 

НОВИ ЛОГОС

• Свет око нас – радна свеска

Љиљана Стокановић, Г. Лукић, Г. Субаков Симић

 

НОВИ ЛОГОС

Музичка култура

 

Музичка култура - уџбеник + 2  ЦД-а

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

НОВИ ЛОГОС

Енглески језик

 „Smiles 2“, Jenny Dooley

Фреска

Дигитални свет

Дигитални свет – уџбеник за други разред

НОВИ ЛОГОС

                                                                                                                                   

 Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

 

Предмет

Издавачка кућа

Назив јединице

Аутори

Српски језик

НОВИ ЛОГОС

- „У свету речи“, читанка,

- „Дар речи“, гаматика

- Радна свеска

- Наташа Станковић Шошо и Маја Костић

- Јелена Срдић

- Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић

Математика

НОВИ ЛОГОС

- Уџбеник из 4 дела

- Наставни листови

- Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

 - Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

Природа и друштво

НОВИ ЛОГОС

- Природа и друштво, уџбеник

- Природа и друштво, радна свеска

- Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

Музичка култура

НОВИ ЛОГОС

- Музичка култура,уџбеник

- Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Енглески језик

Фреска

- Smiles 3, уџбеник за 3. разред

- Smiles 3, радна свеска за 3. разред

- Jenny Dooley

 

 

 

 Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

Списак уџбеника за 4. разред за школску 2021/2022. годину

Назив предемта

Назив уџбеника

Издавачка кућа

Српски језик

Бескрајне речи,

Читанка за српски језик за четврти разред основне школе,  Наташа Станковић Шошо,

Сања Чабрић

НОВИ ЛОГОС

Дар речи,

граматика за српски  језик за четврти разред основне школе Јелена Срдић,  Зорана Петковић,

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе,  Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић

Математика

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део),  Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

НОВИ ЛОГОС

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти  разред основне школе,  Др Александар Кандић, др Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејећ

НОВИ ЛОГОС

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти  разред основне школе;

Др Александар Кандић, др Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејећ

Музичка култура

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

НОВИ ЛОГОС

Енглески језик

Smiles 4, енглески језик за 4. разред основне школе - уџбеник, радна свеска -  Jenny Dooleu

ФРЕСКА

Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА 5.  РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Српски језик

Нови Логос

„Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић;

„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе – Јелена Срдић;

„Радна свеска ” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе - Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић;

Ликовна култура

Klett

Ликовна култура , уџбеник за пети разред основне школе – Сања Филиповић

Музичка култура

ЈП Завод за уџбенике

МУЗИЧКА КУЛТУРА 5 - уџбеник за пети разред основне школе – Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

Историја

 

Фреска

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе – Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић

Географија

НОВИ ЛОГОС

„Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе – Марко Јоксимовић

Математика

Klett Издавачка кућа доо

Математика, уџбеник за пети разред основне школе  - Небојша Икодиновић, Слађана

Математика , збирка задатака за пети разред основне школе – Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 Биологија

БИГЗ

Биологија 5, уџбеник - – Дејан Бошковић

Техника и технологија

Klett Издавачка кућа доо

Техника и технологија, уџбеник за пети разред основне школе – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић;

 

КОНСТРУКТОРСКИ КОМПЛЕТИ-додатно наставно средство - Техника 5

Информатика и рачунарство

 

БИГЗ

Информатик и рачунарство – уџбеник за 5. разред основне школе - Марина Петровић, Зорица Прокопић, Јелена Пријовић

Енглески језик

Фреска

Right On! 1, уџбеник за 5. разред основне школе – Jenny Dooley

Right On! 1,  радна свеска за 5. разред основне школе – Jenny Dooley

Француски језик

Klett

Klub Ados 1, уџбеник – Aurelie Combriat, Katia Coppola

Klub Ados 1, радна свеска - Aurelie Combriat, Katia Coppola

 Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

Списак обавезних уџбеника за шести разред школске 2021/2022 год.

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

 

Српски језик

Уметност речи, читанка за шести разред основне школе

Н. Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

„НОВИ ЛОГОС“

 

Дар речи, граматика за шести разред основне школе

С. Савовић, Ј.Срдић, Д.Ћећез Иљукић

„НОВИ ЛОГОС“

 

Радна свеска за шести разред основне школе

Н.Станковић-Шошо, Б.Сувајџић, Слађана Савовић, Ј. Срдић, Д. Ћећез Иљукић

„НОВИ ЛОГОС“

 

Математика

Математика, уџбеник

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

„KLETT”

 

Математика, збирка  задатака за шести разред основне школе;

Б. Поповић,М.Станић,

Н. Вуловић, С.Милојевић

„KLETT”

 

Географија

Географија , уџбеник за шести  разред основне школе

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

„НОВИ ЛОГОС“

 

Историја

Историја 6, уџбеник

Марко Шуица, Р. Радић, П. Јелић

„ФРЕСКА“

 

Биологија

Биологија 6   за шести разред основне школе

М. Маркелић, И. Лакић, К.Зељић, Невена Кузмановић

ВУЛКАН

 

Физика

Физика 6, уџбеник

Марина Радојевић

„КЛЕТТ“

 

Збирка задатака

 

Енглески језик

Right on 2, уџбеник

Jenny Dooly

ФРЕСКА

 

Right on 2, радна свеска

Jenny Dooly

ФРЕСКА

 

Техника и технологија

Техника и технологија 6, уџбеник

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

„КЛЕТТ“

 

Техника и технологија 6, конструкторски материјал

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

„КЛЕТТ“

 

Фрнцуски језик

Club Ados 2, уџбеник

Aurelie Combirat, Philippe Liria

“КЛЕТТ”

 
 

Club Ados 2, радна свеска

 

Музичка култура

Музичка култура 6, уџбеник

 Г.Стојановић, Милица Рајчевић

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Ликовна к.

Ликовна култура 6 ,уџбеник

Сања Филиповић

„KLETT”

 

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство за шести разред основне шк.

Дијана Каруовић, Душан Мицић

„НОВИ ЛОГОС“

 

Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА 7.  РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ                                                                               

 

ПРЕДМЕТ

 

ИЗДАВАЧ

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Нови Логос

„ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе

„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Фреска

RIGHT ON!3, уџбеник

Jenny Dooley

 RIGHT ON!3, радна свеска

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Клет

Club@ dos  3, уџбеник

Aurelie Combriati, Philippe Liria, Oliver Jurczk

Club@ dos 3, радна свеска

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Клет

„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Сања Филиповић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЈП Завод за уџбенике

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ИСТОРИЈА

Фреска

ИСТОРИЈА - уџбеник за седми разред основне школе

Сузана Рајић, Данко Леовац

ГЕОГРАФИЈА

Нови Логос

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

ФИЗИКА

Клет

Физика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе

Марина Радојевић

Физика 7 – збирка задатака и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе

МАТЕМАТИКА

Клет

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе

БИОЛОГИЈА

БИГЗ

Биологија 7, уџбеник

Дејан Бошковић

ИНФОРМАТИКА НОВИ ЛОГОС Уџбеник за информатику и рачунарство 7. разред

Дијана Каруовић,

Ерика Елеван

ХЕМИЈА

Нови Логос

„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

„Хемија 7”, лабораторијске вежбе

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Клет

Техника и технологија 7, уџбеник

Алекса Вучићевић

Ненад Стаменковић

Конструкторски материјали

                                                                           Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД, школска 2021/2022. година

Предмет

Назив уџбеника

Издавач

Аутори

Српски језик

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе,

Нови Логос

Наташа Станковић Шошо, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Светлана Вулић

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе,

„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе,

Ликовна култура

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе,

Клет

Сања Филиповић

Музичка култура

„Музичка култура 8”, уџбеник

Вулкан

Јасмина Чолић, Александра Хаџи-Ђорђевић

Историја

Историја за осми разред основне школе,

Фреска

Љубодраг Димић, Љиљана Раковић

Географија

Уџбеник географије за осми разред основне школе

Нови Логос

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Физика

Уџбеник за 8. разред основне школе,

Клет

Марина Радојевић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе,

Математика

Уџбеник за осми разред основне школе,

Клет

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака са решењима за осми разред основне школе,

Б. Поповић, М.Станић

С. Милојевић,

Н. Вуловић,

Биологија

Уџбеник биологије за осми разред основне школе, Гордана Субаков-Симић

Бигз

Дејан Бошковић

Информатика и рачунарство

Уџбеник за 8. разред основне школе

Нови Логос

Дијана Каруовић,

Ерика Елеван

Хемија

Уџбеник за осми разред основне школе,

Нови Логос

Татјана Недељковић,

Лабораторијске вежбе из хемије за осми разред основне школе

ТИТ

Уџбеник за осми разред основне школе

Клет

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Конструкторски материјали

Енглески језик

RIGHT ON!4, уџбеник

Фреска

Jenny Dooley

 RIGHT ON!4, радна свеска

Француски језик

Club@ dos  4, уџбеник

Клет

Estelle Foulon

Club@ dos 4, радна свеска

 

Директор школе:

___________________

                                                                                       (Драгиша Драшковић)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Осeћам вeчeрас,док посматрам ластe
И пупољкe ранe,
Како срцe мојe полагано растe,
Ко видик у лeпe насмeјанe данe;

Како с младим биљeм постајe свe вeћe
И лако ко крило,
И како му цeло јeдно нeбо срeћe
И пакао бола нe би доста било;

Како чeзнe за свим што би живот мого
Лeпог да му дадe,
И да му ничeга нe би било много:
Тако су вeликe чeжњe му и надe.

Осeћам да досад свe јe било шала
Мога срца врeла,
Да још ником нисам своју љубав дала
Колику бих могла и колику хтeла;

Да у мeни цeла нeжна плима
Рeчи нeрeчeни;
Да бих срцe могла поклањати свима,
И да опeт много останe га мeни

Дeсанка Максимовић