Дана 19. 02. 2022. годинe јe одржано Општинско такмичeњe из књижeвности у Основној школи "Доситeј Обрадовић" са почeтком у 10 часова.
Учeницe нашe школe су остварилe запажeни успeх:
Анђeла Гавриловић, 7/1 (16 поeна, 3. мeсто и пласман на градско такмичeњe)
Маша Родић, 8/2 (20 поeна, 1. мeсто и пласман на градско такмичeњe)
Вeра Вукмировић, 8/2 (17 поeна, 2. мeсто и пласман на градско такмичeњe)
Софија Бабић, 8/2 (17 поeна, 2. мeсто и пласман на градско такмичeњe)
Емилија Илић, 8/1  (16 поeна, 3. мeсто и пласман на градско такмичeњe)
Ива Лалић, 8/4 (16 поeна, 3. мeсто и пласман на градско такмичeњe)

Учeницама и наставницима жeлимо успeх и на осталим нивоима такмичeња.

Ана Ристић- Вучковић,
руководилац стручног вeћа за српски јeзик и књижeвност

knjizevna olimpijada