Медијатека
  • Регистрација

Међународни дан борбе против вршњачког насиља

С обзиром на то да борба против вршњачког насиља и за безбедно окружење представља значајну тему у школском окружењу наша школа је током читаве године посвећена сигурности ђака. Наша посвећеност овој проблематици се огледа и  учешћу у програму “Школа без насиља”. Ипак, овако важна тема завређује додатну пажњу на дан када се и обележава Међународни дан борбе против вршњачког насиља 24. фебруара.

Насиље и облици насиља

Да бисмо се борили против насиља, најпре је важно да знамо шта је то насиље и у којим се све облицима може јавити. Тако можемо разликовати физичко насиље и злостављње, психичко насиље и злостављање, социјално насиље и злостављање, сексуално насиље и злостављање и насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија.

Дискриминација

Дискриминација је неправедно третирање других због тога што су друге расе, пола, година или неких других особина.

            Чест узрок дискриминације јесте незнање и страх према непознатом, односно оном што је другачије. Уместо да се потрудимо да упознамо непознате људе, некад помислимо нешто лоше о некоме иако за то нема разлога. Овде се ради о ставовима који су засновани на стереотипима и предрасудама.

Емпатија и толеранција

Свакако, насиље које се већ дешава је потребно зауставити у најкраћем року, увек и на сваком месту. Међутим, најлепше је да до насиља уопште и не долази, а да бисмо до постигли потребно је да будемо посвећени превенцији. Као важне факторе хуманог понашања бисмо могли да истакнемо емпатију и толеранцију.

Емпатија

Емпатија представља спосoбност да разумемо шта други људи осећају и да сагледамо ствари из угла тих других људи. Једноставније речено, то је способност “да будемо у туђим ципелама”.

Може се рећи да емпатија, као способност да се уживимо у емоционална стања друге особе, представља основ за одношење према другима на прави начин.

Она може бити покретач моралног и доброг понашања јер нам помаже да друге видимо као људска бића, са потребама које нису мање значајне него наше, па су тако и веће шансе да се према њима односимо адекватно.

Емпатија код деце се може неговати најпре сопственим примером и осетљивошћу према другима.

Осим тога, за рзовј емпатије су значајни и помоћ деци да разумеју сопствене емоције, разговор о емоцијама других људи, читање прича и играње улога, као и фокус на реалне последице и утицај  која одређена понашања могу имати на друге.

Толеранција

Свако од нас се разликује од других. Исто тако, међу нама постоје и сличности. Као што желимо да се наше различитости прихвате од стране других, то је оно што и други желе. Прихватање различитости других је управо оно што зовемо толеранција.

Важно је да знамо да се толеранција учи и развија, она је наша хармонија различитости, врлина која чини да је мир могућ и да је наше окружење без насиља.

Толеранција може бити индивидуална и колективна, па тако можемо говорити о толерантној особи и толерантном друштву. Она представља пут ка хуманости, солидарности и одбојности према насиљу. Наспурот томе, некада се погрешно мисли да толеранција води у потчињавање и губљење сопствених права, али ипак, тек заједно, такви какви јесмо, можемо бити јачи и богатији за разноврсности које представљамо.

У развијеном и цивилизованом друштву толерише се и цени различитост међу људима. Потребно је да породица, као и сви други укључени у васпитање деце, негују толеранцију као вредност ако желимо да је развијемо и код деце. Деца уче од нас одраслих обрасце и моделе понашања, тако да је значајно да прво сами развијемо осећај толеранције за друге како бисмо могли да га пренесмо и млађима.

Нека нас овај дан подстакне да још посвећеније стварамо сигурно окружење за све нас, а најпре за нашу децу

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)