Помоћник директора школе је  Бојана Томић, дипломирани педагог.