Наставници
  • Регистрација

ЗАПОСЛЕНИ НАСТАВНИЦИ  У  ОШ “ВАСА ЧАРАПИЋ“

Школска  2019/2020. година

 

Директор школе - Драгиша Драшковић

 

 5.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Подаци о наставном  особљу:

 

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Драгиша Драшковић

ВСС

Директор школе

Бојана Томић

ВСС

Педагог

Помоћник директора

Лазар Ванић

ВСС

Психолог

Николина Ћулум Марковић

ВСС

Педагог

Зорица Ђелић

ВСС

Библиотекар

Ивана Мартиновић

ВСС

олигофренопедагог

Неда Димитријевић

ВСС

проф.грађанског васпитања
педагог

Снежана Стојановић

ВСС

Проф. Српског језика

Ана Ристић Вучковић

ВСС

Проф. Српског језика

Ивана Трајковић

ВСС

Проф. Српског језика

Дубравка Пејовић

ВСС

Проф. Српског језика

 

Татјана Џелетовић

ВСС

Проф. Српског језика

Маја Хаџић

ВСС

Проф. Енглеског језика

Ненад Кадријевић

ВСС

Проф. Енглеског језика

   Нина Драгић

ВСС

Проф. Енглеског језика

Ненад Ђорђевић

ВСС

Проф. Енглеског језика

Драгана Јовановић

ВСС

Проф. Француског  jeз.

Елма Имамовић

ВСС

Проф. Француског  јез.

Ана Радмилац

ВСС

Проф. Француског  језика

Живојин Хаџић

ВСС

Проф. Историје

Данијела Ђоковић

ВСС

Проф. Историје

Проф. Свакодневног живота у прошлости

Данијела Кушљевић Никитовић ВСС Проф.  Географије

Василије Копривица

ВСС

Проф. Географије

Душица Трнавац Богдановић

ВСС

Проф. Географије

Десанка Тасић Живковић

ВСС

Проф. Биологије

Драгана Вучић

ВСС

Проф. Биологије

Светлана Јока

ВСС

Проф. Физике

Сања Максимовић

ВСС

Проф. Хемије

Рада Барић Ђорђевић

ВСС

Проф. Хемије

Зорица Обућина

ВСС

Проф. Математике

Загорка Савић Комарица

ВСС

Проф. Математике

помоћник директора

Александра Стевановић

ВСС

Проф. Математике

Тамара Милићевић

ВСС

Проф. Математике

 Проф. Информатике

помоћник директора

Гордана Бојовић Ђурић

ВСС

Проф. Математике

 

Владимир Јовановић

ВСС

Проф. ТИО и ТИТ

Славица Митровић

ВСС

Проф. ТИО и ТИТ
Проф. Информатике

Драгослав Цојић

ВСС

Проф. ТИО, ТИТ и      Физике

помоћник директора

Мирослав Миленковић

ВСС

Проф. Информатике, ТИО и ТИТ

Миљана Драшковић

ВСС

Проф. Музичке културе

 

ВСС

Проф. Музичке културе

Горан Милосављевић

ВСС

Проф. Ликовне  културе
Проф. ЦСВ

Тања Ђокић

ВСС

Проф. Ликовне  културе; 
Проф. ЦСВ

Сања Ђокић

ВСС

Проф. Ликовне  културе

Владимир Ђорђевић

ВСС

Проф. Физичког васпитања

Душка  Љуштина

ВСС

Проф. Физичког васпитања

Маријана Брашњо

ВСС

Проф. Физичког васпитања

Марко Поповић

ВСС

Проф. Веронауке

Петар Кордић

ВСС

Проф. Веронауке

Дарко Крстић

ВСС

Проф. Веронауке

Сузана Јанковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Ана Икер

ВСС

Проф. разредне наставе

Ивана Цветић

ВСС

Проф. разредне наставе

Ивана Игнески

ВСС

Проф. разредне наставе

Милена Петровић Кљајић

ВСС

Проф. разредне наставе

Невенка Мијаиловић

ВСС

Проф. разредне наставе

Јасмина Гајић

ВСС

Проф. разредне наставе

Сања Рајковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Биљана Ласковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Марија Милошевић

ВСС

Проф. разредне наставе

Мирјана Неоричић

ВСС

Проф. разредне наставе

Весна Величковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Весна Дрезгић

ВСС

Наст. разредне наставе

Љиља Милошевић

ВСС

Проф. разредне наставе

Ружица Штулић

ВСС

Проф. разредне наставе

Бојана Поповић

ВСС

Проф. разредне наставе

Александра Димитријевић

ВШ

Наст. разредне наставе

Марија Марковић

ВСС

Проф. разредне наставе

Љиља Богуновић

ВШ

Наст. разредне наставе

Марија  Младеновић

ВСС

Проф. разредне наставе - боравак

Весна Јелисавчић

ВСС

Проф. разредне наставе - боравак

Ивана Поповић ВСС Проф. Музичке културе - боравак
Јасмина Вучковић ВСС Проф. разредне наставе - боравак


 
 

                      

 

 

 

 

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

КАД ИДЕ ПРВАК

Кад првак у школу крeнe
Са торбом прeпуном књига,
Пратe га брижнe зeнe.
Прати га мајчинска брига.
Коракe пружа лакe,
Срeд градскe врeвe и букe.
Први пут идe бeз бакe,
Први пут бeз дeкинe рукe.
Зауставитe  авионe.
Возовe брзe и камионe.
Багeрe бучнe и санитeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
Ви стe од ђака јачи
И знатe за поштовањe.
Ваша пажња му значи.
Ђак јe највeћe звањe.
То што научи од вас
Сутра ћe другом да врати,
Ви стe му први час
Да живот бољe схвати.
Зауставитe тракторe,
Трамвајe и мотокултиваторe.
Бицикла тиха и тротинeтe,
Кад идe првак. Кад идe дeтe.
(Toде Николетић)