"Друга шанса"
 • Регистрација

Пројекат "Друга шанса", односно функционално образовање одраслих (ФООО) развија се као национални модел основног образовања одраслих и као друштвени ресурс за "развој кључних компетенција неопходних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција".

Школски тим доноси програм рада за школску годину, распоред часова и блок наставе, календар школске године. Школски тим доноси одлуке о свим важним питањима и проблемима везаним за наставу, наставнике, полазнике, андрагошке асистенте, сарадњу са локалном заједницом, средњом школом и др.

Реализација пројекта „Друга шанса“ у нашој школи је започела 15.10.2012. године. Пријављени полазници су се окупили у школи у 17,00 часова где их је сачекала управа  школе и тим наставника који ће им предавати у сва три циклуса. Директорка школе Ленита Вукојевић  је поздравила присутне и укратко их упознала са циљевима пројекта. Након тога их је поздравила и Николина Марковић, андрагошки асистент  која их је детаљније упознала са начином и динамиком рада. Пријему су присуствовали и представници Општине Вождовац и локалне заједнице.

 

Шта је образовање које даје „Другу шансу”?

То је прилика за функционално неписмене, социјално искључене и незапослене одрасле особе да током три године надокнаде недостатак вештина и знања неопходне за запошљивост и живот, као и да добију дипломе о основном образовању и основним стручним вештинама.

У овом пројекту реч је о:

- ширењу знања и вештина- веровању

- сигурности

- сарадњи

- изградњи свести у јавности

- развоју новог приступа доживотном учењу и образовању одраслих

 

Пројекат „ Друга шанса “ је намењен:

 • особама без занимања и квалификација,
 • незапосленима
 • технолошким вишковима,
 • особама са инвалидитетом,
 • етничким мањинским групама,
 • сеоском и пољопривредном становништву,
 • особама које се налазе на извршењу казнених санкција, а које су неписмене или немају потпуно основно образовање.

Пројекат је намењен полазницима старијим од 15 година који имају прилику да бесплатно и по прилагођеном програму заврше основно опште образовање и прођу стручну обуку за једно од 50 занимања.

 

Наставни програм ће бити реализован у 3 циклуса:

 • Први циклус – 1-4. разреда
 • Други циклус – 5-6 разред
 • Трећи циклус – 7-8 разред и обука за изабрано занимање

Полазници ће добити две дипломе:

 1. Прва диплома за основно образовање
 2. Друга диплома – сертификат за стручну оспособљеност

 

Полазници добијају бесплатан материјал за учење.

Национална служба за запошљавање ће полазницима који  користе превоз до школе рефундирати путне трошкове.

 

Сви заинтересовани за похађање наставе могу се прикључити полазницима и пријавити код секретара школе сваког радног дана од 8,00 – 14,00 часова.

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)