Aктивности школе
 • Регистрација

Након трогодишњег рада, нашој школи додељена

Ознака квалитета

               Наша школа три године учествује у разним еТвининг међународним пројектима (https://www.etwinning.net/sr/pub/index.htm). То је мрежа школа у Европи, основана 2006. године, које се повезују ради сарадње, а део је програма Ерасмус+, што је програм Европске Уније за образовање, обуке, омладину и спорт. 

ET

             

ОШ „Васа Чарапић” је оснивач са колегама из иностранства у четири пројекта (АБЦ моје земље – национална и европска ознака квалитета; Интерактивне школске новине – национална ознака квалитета; Језичка лабораторија; Културно наслеђе: наш пасош за будућност) и партнер у једном пројекту (Дан европских језика 2016).

ETLOGO

eTwinning ознака за школе је уведена 2017. године како би се одало признање и наградило учешће, обавезаност и посвећеност не само појединачних eTwinning наставника већ и тимова наставника и школских руководилаца у истој школи. Процес пријаве за ознаку почео је у децембру 2017. године а завршио се у марту 2018. године.

Школе којима је додељена ознака ће:

 • имати већу видљивост на европском нивоу
 • формирати европску мрежу водећих eTwinning школа које ће инспирисати будући развој eTwinning-а
 • бити препознати као предводници у области:
  • дигиталне праксе
  • праксе безбедности на интернету
  • иновативних и креативних приступа педагогији
  • подстицања континуираног професионалног усавршавања запослених
  • подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима
 • моћи да покаже своју eTwinning ознаку у свим својим промотивним и информативним материјалима.

Запослени и директори школа којима је додељена ознака биће позвани да учествују у наменским програмима професионалног усавршавања. (https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm)

Више о награди можете прочитати овде:

https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm

https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm

https://www.etwinning.net/sr/pub/support/2018--2019-etwinning-school-li.htm#c688

 

                                                                       

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић