Записник са састанка и доношење одлуке о мери уклањања паса луталица ради безбедности деце у школском дворишту