Aктивности школе
  • Регистрација

У понедељак 5.12.2016. ученици 8-2 су реализовали час тематске наставе на тему La beauté par les époques“(„Лепота кроз епохе“).

Час је замишљен и реализован као корелативан, између два предмета- ликовне културе и француског језика.

 

Ученици су у оквиру пет група истраживали по једну историјску епоху: Ренесанса у Италији, Фламанска ренесанса, Барок, Викторијански период (Енглеска), савремено доба. О овим периодима предочене су главне визуелне карактеристике ликовних приказа људских фигура и портрета, са главним модним обележјима, али и са физичким карактеристикама које су се у одређеном периоду сматрале лепима и привлачнима.


Након двонедељног истраживања, обраде информација и превода на француски језик ученици су презентовали резултате групног рада: приказивање
ppt презентација, паноа, репродукција ликовних дела које су карактеристични приказ лепоте одређеног историјског периода, свој рад презентују на француском језику, на крају часа изводе закључак о улози и значају промена у стандардима лепоте кроз епохе.

Био је ово час уметности и лепоте вредан пажње.

Горан Милосављевић, наставник ликовне културе

Невенка Јоксовић, наставник француског језика

 

Мисао дана

Песма за "баш ме брига"

Распуст је дошао, сви се веселе,
на спавање иду странице беле.
Заслужен одмор свакога чека,
игра и песма, и радост понека.
Школа ће бити, биће и књига,
ал’ сада се пева “баш ме брига”!
(Милош Стефановић)