У одељењу 7-2, 1. децембра је одржан час тимске наставе - француског језика и музичке културе „Instruments de musique“ ( „Музички инструменти“).

Ученици подељени у 5 група представили су 5 група музичких инструмената, инсистирајући на карактеристикама самих инструмената, облику, грађи и врсти звука који производе .Радови су презентовани уз тумачење припремљених ppt презентација на француском , а затим је следио превод на српском језику. У групном раду ученици су путем вршњачког учења систематизовали знања из музичке културе и применили стечена знања из француског језика, посебно лексику и придеве.

У припреми часа ученицима су сугестијама помогле наставнице музичке културе и француског језика.

Миљана Драшковић, наставница музичке културе

Невенка Јоксовић, наставница француског језика