Насловна
 • Регистрација
images/stories/slideshow/1.jpg
 • Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 13.9.2018. године са почетком у 18 часова.
 • Прозивком је утврђено да седници присуствује 31 члан Савета родитеља.
 • На предлог председавајућег г. Милета Меловића (првог са списка I-1 а до избора новог председника) утврђен је следећи  ДНЕВНИ РЕД:
 1. Конституисање Савета родитеља и избор председника; Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља;
 1. Упознавање Савета родитеља са записницима ванредног инспекцијског надзора;
 1. Извештај о успеху ученика у школској 2017/2018. години;
 1. Давање мишљења о уплатама родитеља: ђачка ужина, ручак, осигурање ученика, посете позоришту, биоскопу, манастирима, чланарина за Пријатеље деце Вождовца, Црвени крст, Кенгур, Мислиша, хуманитарне акције и друго;
 1. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску  2018/2019. годину;
 1. Упознавање са извештајем директора о раду школе за школску 2017/2018. годину и са извештајем о остварености Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину;
 1. Активности школе у вези са за манифестацијом „Радост Европе“.

 

 • Напомена: VIII-2 тренутно нема представника у Савету родитеља. Представник ће бити накнадно изабран.
 1. Конституисан је Савет родитеља за школску 2018/2019. годину са укупно 39+1 чланова. За председника Савета родитеља изабрана је Јелена Илић, а за заменика Дејан Ољача.
 • Напомена: Секретар школе истиче да ће се Пословник о раду Савета родитеља поставити на сајту школе како би свима био доступан.
 1. Директор школе упознаје присутне чланове са записницима ванредног инспекцијског надзора од 18.07.2018. године.

VII-06   број: 614-773/2018. год.

VII-06   број: 614-517/2018. год.

VII-06   број: 614-517/2018. год.

 1. Педагог школе упознаје присутне чланове са успехом и владањем ученика у облику PPT презентације.
 1. Секретар школе упознаје присутне чланове са уплатама родитеља. Родитељи су сагласни да се прихвати понуда „Milenium Osiguranje” и да годишња премија по ученику износи 150 динара. Сагласни су да ужина у претплати износи 80 динара, ручак 150 динара, чланарина Пријатељи деце Вождовца 180 динара и Црвени крст 50 динара. Одобрена су и друга материјална давања, као и понуда агенције „Beoаrs BM”.
 • Напомена: сва материјална давања и све активности су на добровољној основи. За поменуте активности ученици ће бити анкетирани.
 1. Психолог школе упознаје присутне чланове са садржајем Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину.
 • Педагог школе упознаје присутне чланове са захтевом наставнице Сузане Јанковић и захтевом наставнице Славице Митровић за стицање звања ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК. Дата је сагласност у поступку напредовања и стицања овог звања.
 1. Директор школе упознаје присутне чланове са извештајем директора о раду школе за школску 2017/2018. годину и са извештајем о остварености Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину.
 1. Педагог школе упознаје присутне чланове са свим активностима школе у вези са предстојећом манифестацијом „Радост Европе“
 • Разно:
 • Родитељ, представник V-4 предлаже да се на седнице Савета родитеља редовно позивају представници Ученичког парламента.
 • Родитељи, представници III-3 и VII-3 предлажу да председник Савета родитеља и заменик због лакше и брже комуникације са другим члановима Савета родитеља, добију фотокопије списка чланова са e-mail адресама.

                                                                                                                                                                                    Записник водила: Александра Димитријевић

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)

 

 
 

 

 

 

 

 

Пријатељи школе

 

 

grafopan.jpg