Спроведена је анкета о искуству учења на даљину како би се осигурало да наставни процес буде што квалитетнији у датим околностима. У анкети је учествовало 338 ученика, од првог до осмог разреда, око 55% девојчица и 45% дечака.

Опширније погледајте на линку

Анкета - искуство учења на даљину