Школски акти
  • Регистрација

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Васа Чарапић“ о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова који се односи на „Санацију крова објекта школе у Белом Потоку“, I бр 1/2016 од 30.03.2016. по Позиву бр 1/2016, доносим

О Д Л У К У

о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „CUBING“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48, број понуде: 27/2016 од 06.04.2016.

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Васа Чарапић“ о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова који се односи на „Санацију дворишне ограде у издвојеном одељењу у Пиносави“, I бр 2/2016 од 30.03.2016. по Позиву бр 2/2016, доносим
О Д Л У К У
о додели уговора


ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 20, број понуде: 66/16 од 07.04.2016.

Представници OШ “Васа Чарапић“ Бели Поток су у оквиру пројекта „УНAПРEЂИВAЊE КВAЛИТEТA OБРAЗOВНOГ СИСТEМA РEПУБЛИКE СРБИJE КРOЗ УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA РAДA ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA  (SHARE)“ присуствовали обуци: „Професионална сарадња и хоризонтално учењe".

Широм планете се обележава Светски дан шума, а тема ове године је: ,,Шуме и воде“, како би се истакла улога шума у очувању здраве и питке воде. Светски дан шума пригодно је обележен 21. 03. 2016. године и у нашиј школи  у организацији наше школе и ШУ ,, Авала“ .

У ОШ „Васа Чарапић“ Франкофонија је  и ове године обележена активностима које су трајале целог месеца марта. Хол школе су красили тематски панои које су ученици у групном раду  радили на часовима француског језика а у сврху примене наученог.

У недељу, 3. априла у ОШ ''Данило  Киш''  на  Вождовцу,  одржано  је  Градско  такмичење  из  Српског  језика  и  језичке  културе.

Као и обично, питања из граматике су била захтевнија, а систем бодовања много тежи... Но, ипак се имамо чиме похвалити и са овог Градског такмичења:

У  суботу, 2. априла  у  ОШ ''Јова  Јовановић  Змај'' на  Вождовцу  одржано  је  Градско  такмичење  у  познавању  књижевних  појмова - Књижевна  олимпијада.
Са  поносом  истичемо  успех  свих  наших ученица на Књижевној олимпијади:

О Б А В Е Ш Т Е  Њ Е

Упис  деце   у основну школу регулисан је одредбама Закона о основама система образовања и васпитања  /"Сл.гласникРС", бр. 55/2013/ и чл. 55. Закона о основном образовању и васпитању («Службени гласникРС» , бр.55/13)

Родитељи су у обавези да своје дете упишу у први разред и омогуће му услове за основно школовање.Школа је обавезна да по службеној дужности покрене прекршајни поступак ако родитељ не доведе дете за упис у први разред или не приложи потврду да је дете уписано у неку другу школу.

1. Акција сређивања школског дворишта и организација спортског дана (пета тачка дневног реда)

Позивамо  заинтересоване родитеље  и  наставнике  да се  укључе  у акцију   пролећног   уређења  школског   дворишта. Акцију  организује  Тим за сарадњу са родитељима.

Конкурсну документацију - Санација ограде у Пиносави - можете преузети са Портала јавних набавки.