Школски акти
  • Регистрација

На основу  чл. 54. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим

 

Р Е Ш Е Њ Е

1. О именовању  Службеника за јавне набавке која ће спровести поступак јавне набавке мале вредности радова, који се односи  на „Санацију дворишне ограде у издвојеном одељењу у Пиносави“, ОРН 45454000:

На основу  чл. 53. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015) доносим

 

О Д Л У К У

 

1. О покретању поступка јавне набавке мале вредности радова, који се односи  на „Санацију дворишне ограде у издвојеном одељењу у Пиносави“, ОРН 45454000.

На основу  чл. 54. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим

 

Р Е Ш Е Њ Е

1. О именовању  Службеника за јавне набавке која ће спровести поступак јавне набавке мале вредности радова, који се односи  на „Санацију крова објекта школе у Белом Потоку“, ОРН 45261000:

На основу  чл. 53. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015) доносим

 

О Д Л У К У

 

1. О покретању поступка јавне набавке мале вредности радова, који се односи  на „Санацију крова објекта школе у Белом Потоку“, ОРН 45261000.

У понедељак, 21.03.2016. године одржано је школско такмичење  „Шта знаш о саобраћају“.

Ученици петог разреда  (18 ученика) су се такмичили за пласман на општинско такмичење радећи тестове „Б“ категорије, а ученици шестог, седмог и осмог разреда (14 ученика) радећи тестове „Ц“  категорије.

У одељењу 8-1 одржан је час тимске наставе као наставак успешне сарадње и повезивања ТИО и француског језика . Час је реализован  као једна од активности у оквиру међународног пројекта  „Милева Марић Ајнштајн –знаменита српкиња“ у коме учествује група ученика овог одељења, израђујући све задатке на француском језику.

Поштовани родитељи, у току је друга година реализације пројекта АВАЛИЈАДА, тема овогодишњих активности је .-„Авалске рукотворине и умотворине“.

Дана 23.03.2016. год. у просторијама школе у Белом Потоку одржано је школско такмичење из верске наставе. Такмичење је организовано за ученике петог разреда, а учешће на такмичењу узели су ученици из сва три објекта Бели Поток, Пиносава, Зуце.

У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017,

2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије.

НАСТАВНИЦИ

Имајући у виду да нови сазив Националног просветног савета још увек није донео нови Правилник о

Плану уџбеника, на основу којег би школе вршиле избор уџбеника који ће се почев од школске 2016/2017.

године користити у школама наредне три школске године, приликом овог избора школе ће се опредељивати

на основу постојећег Правилника о плану уџбеника („Службени гласник РС“ бр. 1/10, 4/13, 13/13 и 5/14).