Млађи разреди
  • Регистрација

ИЋЕ И ПИЋЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У 3/1

Угледни час из енглеског језика на тему Храна

Једна од активности којом се добра наставна пракса одржава и даље унапређује јесу и угледни часови. У четвртак, 30.05.2019. године, у одељењу 31 одржан је угледни час енглеског језика на тему Храна, који је извела проф. енглеског језика Маја Хаџић. 

Ученици су имали прилике да уз коришћење илустрација, ИКТ средстава и у тимском раду увежбавају вокабулар на тему хране, развијају вештине говора и слушања, као  и правилну употребу садашњег простог времена.

 

Након обнављања вокабулара на тему хране уз помоћ картица са сликама и провере правилног изговора, ученици Хелена Радојичић и Вукашин Словић прочитали су текст на енглеском језику док су ученици радили вежбу разумевања онога што су чули.

Након тога су се међусобно испитивали ко шта воли и не воли од поједине хране и пића, записивали податке у табелу, а онда их презентовали у облику реченица.

Паметна табла послужила је за активност Из које земље је ова храна­? Ученици су повезивали слике хране и заставе земаља из којих потичу, чиме су поновили називе држава из Лекције 2.

Да би се енглески језик повезао и са другим предметима који ученици уче, задатак Пирамида исхране задат је за домаћи рад, где су ученици дописивали називе намирница поред слика. Како би учење добило личну ноту, добили су и задатак да напишу намирнице које имају у фрижидеру код куће.

С обзиром да је ово трећа година учења енглеског језика али прва година писања и читања на енглеском, ученици су показали квалитетно знање, добар тимски рад и изузетну вољу и активност на часу.

Часу су присуствовали чланови Стручног већа страних језика, професор разредне наставе одељења 31, професор ТИТ, школски психолог и директор школе.

Тим за маркетинг школе и Маја Хаџић

Maja1  Maja2

Maja3  Maja4

Maja5

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Mens sana in corpore sano
У здравом телу здрав дух.

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 

 

beočug

etw school highlights

aces logo