Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

Стручна већа

 

Назив стручног већа/актива

Чланови тима

 

Стручно веће млађих разреда

Јасмина Гајић, учитељи од I до IV разреда, учитељи из боравка, наставници енглеског језика Маја Хаџић, Ненад Ђорђевић, Ненад Кадријевић, Нина Драгић, вероучитељи

Стручно веће за српски језик и књижевност

Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић, Ивана Трајковић, Дубравка Пејовић, Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Маја Хаџић, Ненад Кадријевић , Нина Драгић, Ненад Ђорђевић, Николина Карановић, Елма Имамовић, Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Десанка Тасић Живковић, Драгана Вучић, Светлана Јока, Драгослав Цојић, Сања Максимовић,  Рада Барић Ђорђевић

Стручно веће  за друштвене науке

Живојин Хаџић, Данијела Ђоковић, Василије Копривица, Катарина Живановић

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић, Драгана Поповић, Горан Милосављевић, Тања Ђокић, Сања Ђокић

Стручно веће  за математику

Зорица Обућина, Загорка Савић Комарица, Александра Стевановић, Тамара Милићевић,  Гордана Бојовић Ђурић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Владимир Јовановић, Славица Митровић, Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Владимир Ђорђевић, Душка Љуштина, Маријана Брашњо

Разредна већа

Разредна већа

Име и презиме

Разредно веће I разреда

Александра Димитријевић

Разредно веће II разреда

Ивана Цветић

Разредно веће III разреда

Невенка Мијаиловић

Разредно веће IV разреда

Љиља Милошевић

Разредно веће V разреда

Мирослав Миленковић

Разредно веће VI разреда

Маја Хаџић

Разредно веће VII разреда

Ивана Трајковић

Разредно веће VIII разреда

Снежана Стојановић

Руководиоци стручних већа

Име и презиме

Стручно веће малђих разреда

Јасмина Гајић

Стручно веће за српски језик и књижевност

Татјана Џелетовић

Стручно веће  за стране језике

Драгана Јовановић

Стручно веће  за природне науке

Драган Цојић

Стручно веће  за друштвене науке

Василије Копривица

Стручно веће  за уметност

Миљана Драшковић

Стручно веће  за математику

Тамара Милићевић

Стручно веће  за информатику и ТИО

Славица Митровић

Стручно веће  за физичко и здравствено образ.

Маријана Брашњо

 Тимови, комисије и друго

Тимови

 

Име и презиме

Стручни актив за  Развојно планирање

Снежана Стојановић, Бојана Томић, Митровић Славица, Љиља Милошевић, Живојин Хаџић, Милосављевић Горан, Николина Ћулум Марковић,  Драган Стаменковић (родитељ)

Стручни тим за нови Развојни план

Снежана Стојановић, Славица Митровић, Мирјана Неоричић, Сузана Јанковић, Бојана Томић

Тим за самовредновање

Николина Ћулум Марковић, Светлана Јока, Бојана Томић, Данијела Кушљевић Никитовић, Тамара Милићевић

Стручни актив за  развој Школског програма

Бојана Томић, Весна Јелисавчић, Данијела Кушљевић Никитовић

Тим за стручно усавршавање

Ненад Ђорђевић, Елма Имамовић, Миљана Драшковић

Тим за ИО

Драгиша Драшковић, Ивана Мартиновић, Андријана Милетић, Лазар Ванић,

Загорка Комарица, Невенка Мијаиловић, Сања

Рајковић, Милошевић Марија, Мирјана

Неоричић, Николина Ћулум Марковић ,

Бојана Томић, Дубравка Пејовић, Весна Величковић, Весна Дрезгић.

Сајт

Снежана Стојановић, Славица Митровић

Техничка подршка

Драгослав Цојић, Мирослав Миленковић

Руководилац Наставничког већа

Директор школе Драгиша Драшковић

Записничар Наставничког већа

Ивана Трајковић

Педагошки колегијум

Директор школе, Бојана Томић и руководиоци стручних већа

Тим за маркетинг

Василије Копривица, Лазар Ванић, Драгана Вучић

Тим за сарадњу са родитељима

Сузана Јанковић, Марија Милошевић, Маријана Брашњо,

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Тасић Живковић, Владимир Јовановић (БП), Александра Димитријевић (БП млађи), Данијела Ђоковић (П), Биљана

Ласковић (П млађи), Татјана Џелетовић (З), Милена Петровић (З млађи), Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић.

Вршњачки тим

Данијела Ђоковић, Живојин Хаџић (З), Данијела Ђоковић (П), Драгана Јовановић (БП)

Форум театар

Ивана Трајковић, Лазар Ванић

Ученички парламент

Неда Димитријевић

Председник синдиката

Владимир Јовановић

Руководилац Дечијег савеза

Бојана Поповић, Ивана Цветић (БП), Љиља Богуновић (3), Марија Марковић (П)

Председник Савета родитеља

 Јелена Илић

Савет родитеља- координатор и записничар

Александра Димитријевић

Председник Школског одбора

 Данијел Стевановић

Комисије

Име и презиме

Комисија за распоред часова

Загорка Савић Комарица

Комисија за бодовање запосленог

Владимир Јовановић, Невенка Мијаиловић, Горан Милосављевић

Комисија за културну и јавну делатност

координатор: Горан Милосављевић

Ивана Трајковић, Зорица Ђелић, Татјана Џелетовић, Снежана Стојановић, Ана Ристић Вучковић,  Дубравка Пејовић, Драшковић Миљана, Поповић Драгана, Ивана Цветић, Ана Икер, Богуновић Љиља, Весна Дрезгић, Сања Ђокић, Тања Ђокић

Руководилац Подмлатка Црвеног крста

Љиља Милошевић

Комисија за израду часописа

Зорица Ђелић

Комисија за електронски дневник

 

Славица Митровић, Мирослав Миленковић

Комисија за екскурзије

Владимир Јовановић, Катарина Живановић

Црвени крст

Љиља Милошевић

Пројекти школе

Пројекти у којима школа узима учешће:

  1. Радост Европе: Нина Драгић, Василије Копривица, Маја Хаџић, Владимир Ђорђевић, Николина Карановић, Живојин Хаџић, Василије Копривица

е-Твининг: Маја Хаџић, Славица Митровић

Школски пројекти:

  1. СИБОЗ : Владимир Ђорђевић, Марко Поповић,  Данка Љуштина, Маријана Брашњо, Бојана Попoвић
  2. Еко пројекат: Василије Копривица, Драгана Вучић

 

Тим за Професионалну оријентацију

Драшковић Миљана, Милосављевић Горан, разредне старешине 7. и 8. разреда

Комисија за избор ђака генерације и спортисте генерације

Елма Имамовић, Брашњо Маријана,  разредне старешине 8. разреда, руководилац СВ Физичког васпитања

Комисија за награђивање ученика

Зорица Ђелић, Ружица Штулић

Комисија за преглед дневника

Бојана Томић, Нина Драгић, Десанка Тасић

Живковић, Сања Максимовић (БП), Милена Петровић (З), Сузана Јанковић (БП) Ивана Игнески (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З), Дубравка Пејовић (П)

Комисија за преглед матичних књига

Разредне старешине и секретар школе

Комисија за корективни распоред часова

Загорка Комарица (БП),  Пејовић Дубравка (П), Данијела Кушљевић Никитовић (З)

Комисија за организацију такмичења и тестирања

Александра Стевановић, Зорица Обућина, Сања Максимовић, Гордана Бојовић Ђурић, Тамара Милићевић

„Кенгур“ – Невенка Мијаиловић

„Мислиша“ – Мирјана Неоричић

Комисија за завршни испит

Директор школе, Десанка Танасијевић, Мирослав Миленковић, Лазар Ванић, Николина Ћулум Марковић

Комисија за попис

Владимир Јовановић, Ненад Кадријевић, Марко Поповић, Драгослав Цојић, Душка Љуштина, Дубравка Пејовић, Зорица Ђелић - књиге

Комисија за естетско уређење

Ђокић Тања, Ђокић Сања, Сања Рајковић, Ружица Штулић (БП), Ивана Игнески (П), Марија Милошевић (З), учитељице из боравка

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце...
(Доситеј  Обрадовић)

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 

 

beočug

etw school highlights

aces logo