Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Разредне старешине  I - IV

Име наставника

Разредно старешинство

наставни предмет

одељења у којим предају

Сузана Јанковић

I1

Разредна настава

 

Ана Икер

I2

Разредна настава

 

Ивана Цветић

I3

Разредна настава

 

Ивана Игнески

I4

Разредна настава

 

Милена Петровић

I5

Разредна настава

 

Невенка Мијаиловић

II1

Разредна настава

 

Јасмина Гајић

II2

Разредна настава

 

Сања Рајковић

II3

Разредна настава

 

Биљана Ласковић

II4

Разредна настава

 

Марија Милошевић

II5

 Разредна настава

 

Мирјана Неоричић

III1

Разредна настава

 

Весна Величковић

III2

Разредна настава

 

Весна Дрезгић

III3

Разредна настава

 

Љиља Милошевић

III4

Разредна настава

 

Бојана Поповић

IV1

Разредна анстава

 

Александра Димитријевић

IV2

Разредна настава

 

Ружица Штулић

IV3

Разредна настава

 

Марија Марковић

IV4

 Разредна настава

 

Љиља Богуновић

IV5

Разредна настава

 

 

Разредне старешине  V  -  VIII

                       

Име наставника

Разредно стар.

наставни предмет

одељења у којим предају

Маја Хаџић

V1

Енглески ј.

21, 31,2

51,2,3,  61,2,3,   81

Горан Милосављевић

V2

Ликовна култура

51,2,3,4, 61,2,3,4, 712,3,4 81,2,3,4

Данијела Ђоковић

V3

Историја,

СЖП

51,3,4, 61,3,4 74, 81,4

61,3,4-72

Дубравка Пејовић

V4

Српски ј.

54, 64, 74, 84  

Срђан Бугарски

V5

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

5561,3,5 71,2,5 85

Невенка Јоксовић

VI1

Француски ј.

51,2,3,  61,2,3, 73, 81,2

Светлана Јока

VI2

физика

61,2,3,4 71,2,3,4 81,4

Ивана Трајковић

VI3

Српски језик

62,3, 72, 82

Василије Копривица

VI4

Географија

51,2,3,4, 61,4, 73,4, 81,2,3,4

Драгана Вучић

VI5

Биологија

52,3,5 65 72,3,5 82,3,5

Ана Ристић Вучковић

VII1

Српски језик

53, 61, 71, 83

Владимир Јовановић

VII2

ТИО

51,2, 61,2,3 71,2,3 82,3

Снежана Стојановић

VII3

Српски ј.

51,2, 73,  81  

Славица Митровић

VII4

ТИО, ТИТ

Информатика

5461,2,3,473,4, 83,4

5474

Гордана Бојовић Ђурић

VII5

Математика

55, 65, 75, 85  

Мирослав Миленоковић

VIII1

ТИО

Информатика

65 71,2,5 81

51,2,3,5 71,2,3 81,2,3

Нина Драгић

VIII2

Енглески ј.

11,2   22,3   41,2,3   

73   82,3   

Сања Максимовић

VIII3

Хемија

7 12,3 81,2,3

Маријана Брашњо

VIII4

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

51,2,4 61,2,4 74 84

Данијелa Кушљевић Никитовић

VIII5

Геогарфија

55, 65, 75, 85  

 

Подела предмета на наставнике

Наставни предмет

Име наставника

Одељења у којим предају

Изборни

предмети

Српски језик

Снежана Стојановић

51,2, 73,  81  

 

Ана Ристић Вучковић

53, 61, 71, 83

 

Ивана Трајковић

62,3, 72, 82

 

Дубравка Пејовић

54, 64, 74, 84  

 

Татјана Џелетовић

55, 65, 75, 85  

 

 

 

Енглески језик

Маја Хаџић

21, 31,2

51,2,3,  61,2,3,   81

 

Ненад Кадријевић

14, 24,  33, 44 54, 64,  71,2,4,  84

 

Нина Драгић

11,2   22,3   41,2,3   

73   82,3   

 

Ненад Ђорђевић

15, 25,  34, 45 55, 65   75,  85 13, СО

 

Француски језик

Невенка Јоксовић

51,2,3,  61,2,3, 73, 81,2

 

Елма Имамовић

54,5, 64,,5, 74,5, 83,4,5,

 

Драгана Јовановић

71,2 СО

специјално

Историја

Живојин Хаџић

52,5, 62,5, 71,2,3,5, 82,3,5

 

 

 Историја

 

Данијела Ђоковић

51,3,4, 61,3,4 74, 81,4

61,3,4-72

Свалодневни живот у прошлости

Географија

Василије Копривица

51,2,3,4, 61,4, 73,4, 81,2,3,4

 

Гордана Милић

62,3, 71,2

 

Данијела Кушљевић - Никитовић

55, 65, 75, 85

 

Биологија

Десанка Тасић Живковић

51,4, 61,2,3,4 71,4 81, 4

 

Драгана Вучић

52,3,5 65 72,3,5 82,3,5

 

Физика

Светлана Јока

61,2,3,4 71,2,3,4 81,4

 

Драгослав Цојић

65, 75, 82,3,5    

 

Хемија

Сања Максимовић

7 12,3 81,2,3

 

Рада Барић Ђорђевић

74,5 84,5

 

 

 

Математика

Зорица Обућина

61,2,3,  72, 

 

Загорка Савић Комарица

51,2,3,  71,3, 

 

Габријела Марковић

81,2,3

 

Виолета Станковић

54, 64, 74, 84  

Информатика 84

Гордана Бојовић Ђурић

55, 65, 75, 85  

Информатика 75, 85  

ТИО, ТИТ, Информатика

Владимир Јовановић

51,2, 61,2,3 71,2,3 82,3

 

Славица Митровић

5461,2,3,473,4, 83,4

54

Информатика

74

ТИО, ТИТ

Драгослав Цојић

 52,3,5    82,5

 

ТИО

Мирослав Миленковић

65 71,2,5 81

Информатика 51,2,3,5 71,2,3 81,2,3

Музичка култура

Миљана Драшковић

51,2,3,4, 61,2,4, 71,2,4 81,3,4

Хор

Драгана  Поповић

563,5  73,5  82,5 

Хор и оркестар

Ликовна култура

Горан Милосављевић

51,2,3,4, 61,2,3,4, 712,3,4 81,2,3,4

 

Сања Ђокић

55, 65, 75, 85  

 

ЦСВ

Тања Ђокић

Вук Перић

 

ЦСВ 6/5

61,3, 62, 71,3, со -- 4 групе

Физичко и здрав. васп. Обавезна физ акт. Физичко васп

Изабрани спорт

Владимир Ђорђевић

51,2,37381,2,3

Изабрани спор 6372,381,2,3

Срђан Бугарски

5561,3,5 71,2,5 85

Изабрани спорт, 65, 71,5 85,

Маријана Брашњо

51,2,4 61,2,4 74 84

Изабрани спор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веронаука

Марко Поповић

11.2.3 -2г

 21,3 – 1г

22 – 1г

31 – 1г             

32 – 1г

41 –

42,3 – 1г

51,2,3 – 2г

61,3- 1г

62 – 1г

71,3 – 1г

72 – 1г

81,2,3 – 1г

СО – 1г

 

Петар Кордић

14, 25, 34, 45   - 3г

55, 65, 75, 85   - 4г

 

Дарко Крстић

15, 24, 33, 44   - 3г

54, 64, 74, 8- 4г

 

Грађанско васпитање

Неда Димитријевић

51,2,3 – 3групе;

61,2,3– 3групе;

71,2,3,4,5 – 5група;

 81,2,3– 3групе;