Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

ОТВОРЕНА ВРАТА  Пиносава  (школска 2017/18. година)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

1.Ивана Игнески

први разред

понедељак, 2. час

2.Биљана Ласковић

други разред

среда, 2. час

3.Весна Дрезгић

трећи разред

четвртак, 4. час

4.Марија Марковић

четврти разред

понедељак, 4. час

5.Дубравка Пејовић

Српски језик, 5/4                 

уторак, 2. час

6.Ненад Кадријевић

Енглески језик

петак, 4. час

7.Елма Имамовић

Француски језик

среда, 7. час

8.Вијолета Станковић

Математика, Информатика

понедељак, 3. час

9.Десанка Тасић Живковић

Биологија

четвртак, 2. час (после подне)

10.Рада Барић Ђорђевић

Хемија

понедељак, 3. час

11.Светлана Јока

Физика

уторак, 4. час

12.Данијела Ђоковић

Историја, Свакодневни живот у прошлости

уторак, 4. час

13.Василије Копривица

Географија; 6/4

понедељак, 4. час

14.Горан Милосављевић

Ликовна култура

четвртак, 3. час

15.Миљана Драшковић

Музичка култура

понедељак, 2. час

16.Маријана Брашњо

Физичко васпитање,

Изабрани спорт (фудбал, одбојка), Физичко и здравствено васпитање; 8/4

среда, 2. час

17..Славица Митровић

Техничко и информатичко образовање, Информатика, Техника и технологија; 7/4

понедељак, 5. час

18.Дарко Крстић

Верска настава

петак, 4. час

19.Неда Димитријевић

Грађанско васпитање

петак, 5. час

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)