Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

ОТВОРЕНА ВРАТА  Пиносава  (школска 2017/18. година)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

1.Ивана Игнески

први разред

понедељак, 2. час

2.Биљана Ласковић

други разред

среда, 2. час

3.Весна Дрезгић

трећи разред

четвртак, 4. час

4.Марија Марковић

четврти разред

понедељак, 4. час

5.Дубравка Пејовић

Српски језик, 5/4                 

уторак, 2. час

6.Ненад Кадријевић

Енглески језик

петак, 4. час

7.Елма Имамовић

Француски језик

среда, 7. час

8.Вијолета Станковић

Математика, Информатика

понедељак, 3. час

9.Десанка Тасић Живковић

Биологија

четвртак, 2. час (после подне)

10.Рада Барић Ђорђевић

Хемија

понедељак, 3. час

11.Светлана Јока

Физика

уторак, 4. час

12.Данијела Ђоковић

Историја, Свакодневни живот у прошлости

уторак, 4. час

13.Василије Копривица

Географија; 6/4

понедељак, 4. час

14.Горан Милосављевић

Ликовна култура

четвртак, 3. час

15.Миљана Драшковић

Музичка култура

понедељак, 2. час

16.Маријана Брашњо

Физичко васпитање,

Изабрани спорт (фудбал, одбојка), Физичко и здравствено васпитање; 8/4

среда, 2. час

17..Славица Митровић

Техничко и информатичко образовање, Информатика, Техника и технологија; 7/4

понедељак, 5. час

18.Дарко Крстић

Верска настава

петак, 4. час

19.Неда Димитријевић

Грађанско васпитање

петак, 5. час

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић