Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ,ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА (Пиносава)

5 4 6 4 7 4 8 4
13.2.– 17. 2.    
20.2. – 24.2. СРПСКИ ЈЕЗИК КВ
27.2.-03.3. СРПСКИ ЈЕЗИК КВ

СРПСКИ ЈЕЗИК КВ

ФИЗИКА

06.3-10.3. МАТЕМАТИКА КВ МАТЕМАТИКА ПЗ МАТЕМАТИКА ПЗ
13.3-17.3. ЕНГЛЕСКИ КВ ЕНГЛЕСКИ КВ ЕНГЛЕСКИ КВ ЕНГЛЕСКИ КВ
20.3-24.3. БИОЛОГИЈА КВ БИОЛОГИЈА КВ

БИОЛОГИЈА КВ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЈА КВ

ФИЗИКА

27.3-31.3. СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗИК КВ

СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ

03.4.-07.4. МАТЕМАТИКА ПЗ
10.4.-12.4. МАТЕМАТИКА ПЗ МАТЕМАТИКА КВ СРПСКИ ЈЕЗИК КВ

5 4 6 4 7 4 8 4
18.4.-21.4. ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК КВ
24.4.-28.4. СРПСКИ ЈЕЗИК КВ
03.5.-05.5. ЕНГЛЕСКИ ПЗ ЕНГЛЕСКИ ПЗ

ЕНГЛЕСКИ ПЗ

ЕНГЛЕСКИ ПЗ
08.5.-12.5. МАТЕМАТИКА КВ

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

БИОЛОГИЈА ГТ

СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ

15.5.-19.5. ФРАНЦУСКИ ПЗ

БИОЛОГИЈА ГТ

ФРАНЦУСКИ ПЗ

БИОЛОГИЈА ГТ

ФРАНЦУСКИ ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗИК ГТ

ФРАНЦУСКИ ПЗ

22.5.-26.5.

БИОЛОГИЈА ГТ

МАТЕМАТИКА ПЗ

МАТЕМАТИКА ПЗ

ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА ПЗ

МАТЕМАТИКАПЗ

ХЕМИЈА

29.5.-02.6. СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗИК КВ

СРПСКИ ЈЕЗИК ПЗ
05.6.-09.6. СРПСКИ ЈЕЗИК ГТ СРПСКИ ЈЕЗИК ГТ СРПСКИ ЈЕЗИК ГТ
12.6.-13.6.