Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈ А ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2016/17.год.

51 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3
13.2.– 17. 2.
20.2. – 24.2. Мат.КВ Мат.КВ Мат.КВ
27.2.-03.3.

Срп.ј.КВ

Физ. КВ Физ. КВ Физ. КВ Хем.КВ Хем.КВ Хем.КВ
06.3-10.3. Мат.КВ Мат.КВ Срп.ј.КВ Мат.КВ Срп.ј.КВ Мат.КВ Хем.КВ Мат.КВ Хем.КВ Мат.КВ Хем.КВ Мат.КВ
13.3-17.3. Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т Гео. Т. Ен.ј.Т Гео. Т. Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т Мат.КВ Гео. Т. Мат.КВ Гео. Т. Гео. Т. Биол.КВ
20.3-24.3. Мат.КВ Биол.КВ Мат.КВ Биол.КВ Мат.КВ Биол.КВ Мат.КВ Биол.КВ Биол.КВ Фр.јез. Срп.ј.КВ Фр.јез. Срп.ј.КВ Фр.јез.
27.3-31.3. Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Фр.јез. Физ. КВ Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Срп.ј.ПЗ
03.4.-07.4. Фр.јез. Фр.јез. Фр.јез. Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Физ. КВ Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Физ. КВ Физ. КВ Хем.КВ
10.4.-12.4. Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Фр.јез. Фр.јез. Хем.КВ Хем.КВ
18.4.-21.4. Срп.ј.КВ Срп.ј.КВ Срп.ј.КВ Срп.ј.КВ
24.4.-28.4. Физ. КВ Физ. КВ Физ. КВ Мат.КВ Фр.јез. Мат.КВ Фр.јез. Мат.КВ Фр.јез.
03.5.-05.5. Срп.ј.КВ Хем.КВ Хем.КВ Хем.КВ
08.5.-12.5. Мат.КВ Мат.КВ Мат.КВ Ен.ј.ПЗ Мат.КВ Ен.ј.ПЗ Мат.КВ Ен.ј.ПЗ Мат.КВ Физ. КВ Мат.КВ Ен.ј.ПЗ Мат.КВ Ен.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Хем.КВ Срп.ј.ПЗ Хем.КВ Срп.ј.ПЗ Биол.ГТ
15.5.-19.5. Биол.ГТ Биол.ГТ Биол.ГТ Мат.КВ Биол.ГТ Биол.ГТ Биол.ГТ Фр.јПЗ Биол.ГТ Фр.јПЗ. Фр.јПЗ Фр.јПЗ Мат.ПЗ Срп.ј.ГТ Мат.ПЗ Срп.ј.ГТ Мат.ПЗ Срп.ј.КВ
22.5.-26.5. Фр.јез. Фр.јез. Фр.јез. Срп.ј.ПЗ Фр.јПЗ Фр.јПЗ Срп.ј.ПЗ Хем.КВ Биол.ГТ Хем.КВ Биол.ГТ Хем.КВ Биол.ГТ Биол.ГТ Хем.КВ
29.5.-02.6. Мат.ПЗ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Срп.ј.ГТ Физ. КВ Срп.ј.ПЗ Физ. КВ Физ. КВ Срп.ј.ГТ Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ
05.6.-09.6. Мат.ПЗ Мат.ПЗ Срп.ј.ГТ Мат.ПЗ Мат.ПЗ Срп.ј.ГТ Мат.ПЗ Срп.ј.ГТ Мат.ПЗ
12.6.-13.6.