Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

5 5 6 5 7 5 8 5
13.2.– 17. 2.
20.2. – 24.2. MATЕMATИKA - KB
27.2.-03.3.

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - КВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - КВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

06.3-10.3.

СРПСКИ ЈЕЗ. - КВ MATЕMATИKA - KB
13.3-17.3. MATЕMATИKA - ПЗ
20.3-24.3. СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ
27.3-31.3.

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. KВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. – KВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. – KВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - КВ

03.4.-07.4. MATЕMATIKA - ПЗ СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ
10.4.-12.4. MATЕMATИKA - KB

5 5 6 5 7 5 8 5
18.4.-21.4.

СРПСКИ ЈЕЗ. – КВ

MATЕMATИKA - ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗ. – КВ

MATЕMATИKA - КВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - КВ
24.4.-28.4. EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - ПЗ EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - ПЗ EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - ПЗ EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - ПЗ
03.5.-05.5.
08.5.-12.5. MATЕMATИKA - КВ MATЕMATИKA - КВ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗ. – ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ

15.5.-19.5.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗ. – ПЗ

БИОЛОГИЈА - КВ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗ. – ПЗ

БИОЛОГИЈА - КВ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗ. – ПЗ

БИОЛОГИЈА - КВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. – KВ

БИОЛОГИЈА - КВ

22.5.-26.5.

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. – KВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. - KВ

EНГЛЕСКИ ЈЕЗ. – KВ

СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ

MATЕMATИKA - ПЗ
29.5.-02.6. MATЕMATИKA - ПЗ

MATЕMATИKA – ПЗ

СРПСКИ ЈЕЗ. - ПЗ

MATЕMATИKA - ПЗ
05.6.-09.6. СРПСКИ ЈЕЗ. - КВ
12.6.-13.6.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

1 5 24 35 44
13.2.– 17. 2. СРПСКИ ЈЕЗ.
20.2. – 24.2.
27.2.-03.3. СРПСКИ ЈЕЗ.

СРПСКИ ЈЕЗ.

МАТЕМАТИКА, СОН

СРПСКИ ЈЕЗ. ПРИРОДА И ДРУШТВО
06.3-10.3.

MATEMATИKA

ПРИРОДА И ДРУШТВО

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

13.3-17.3.

MATEMATИKA

20.3-24.3.

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

СРПСКИ ЈЕЗ. СРПСКИ ЈЕЗ. СРПСКИ ЈЕЗ.
27.3-31.3. MATEMATИKA MATEMATИKA
03.4.-07.4. MATEMATИKA ПРИРОДА И ДРУШТВО ПРИРОДА И ДРУШТВО
10.4.-12.4. СОН

MATEMATИKA

1 5 24 35 44
18.4.-21.4. СРПСКИ ЈЕЗ. СРПСКИ ЈЕЗ. СРПСКИ ЈЕЗ. СРПСКИ ЈЕЗ.
24.4.-28.4. MATEMATИKA СРПСКИ ЈЕЗ. MATEMATИKA
03.5.-05.5.

MATEMATИKA

08.5.-12.5.

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

MATEMATИKA СРПСКИ ЈЕЗ.
15.5.-19.5. ПРИРОДА И ДРУШТВО MATEMATИKA
22.5.-26.5.

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

MATEMATИKA
29.5.-02.6. СОН

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

ПРИРОДА И ДРУШТВО

05.6.-09.6. СРПСКИ ЈЕЗ.

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

СРПСКИ ЈЕЗ.

MATEMATИKA

12.6.-13.6.

MATEMATИKA