Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

1 5 24 35 44
1.9.– 2. 9.
5.9. – 09.9. Математика Српски језик
12.9.-16.9.

Српски језик
19.9-23.9.

Природа и друштво
26.9.- 30.9. Математика Математика Српски језик
3.10.-7.10. Математика

Српски језик

Свет око нас

Математика

Српски језик

10.10– 14.10. Српски језик Природа и друштво
17.10.-21.10. Математика Математика Српски језик
24.10-28.10. Српски језик

Математика

Српски језик

1 5 24 35 44
31.10.-4.11.

Математика

Српски језик

Српски језик
7.11.- 10.11. Математика Свет око нас
14.11.-18.11. Српски језик Математика
21.11.- 25.11. Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

28.11.- 2.12. Математика Природа и друштво
5.12.- 9.12. Природа и друштво
12.12.- 16.12. Српски језик

Српски језик

Свет око нас

Математика

Српски језик

19.12.- 23.12. Математика Математика

Математика

Српски језик

26.12.- 30.12.
9.01.- 13.01. Српски језик Српски језик Српски језик
16.01.- 20.01.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

23.01.- 27.01. Математика Математика

Математика

Природа и друштво