Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

5 5 6 5 7 5 8 5
1.9.– 2. 9.
5.9. – 09.9.
12.9.-16.9. српски језик КВ физика КВ
19.9-23.9.

хемија КВ

26.9.- 30.9.

енглески језик КВ

математика КВ

енглески језик КВ

математика КВ

енглески језик КВ

математика КВ

енглески језик КВ

математика КВ

3.10.-7.10. физика КВ физика КВ

хемија КВ

српски језик КВ

10.10– 14.10. Биологија ТЕСТ Географија ТЕСТ Географија ТЕСТ Географија ТЕСТ
17.10.-21.10. математика ПЗ математика ПЗ

српски језик ПЗ

Биологија ТЕСТ

српски језик ПЗ
24.10-28.10. српски језик ПЗ српски језик ПЗ математика ПЗ математика ПЗ

5 5 6 5 7 5 8 5
31.10.-4.11.

енглески језик КВ

српски језик КВ

енглески језик КВ енглески језик КВ енглески језик КВ
7.11.- 10.11. Биологија ТЕСТ српски језик КВ
14.11.-18.11. математика КВ математика КВ математика КВ
21.11.- 25.11. хемија КВ хемија КВ
28.11.- 2.12. енглески језик КВ

енглески језик КВ

српски језик КВ

енглески језик КВ

математика КВ

енглески језик КВ
5.12.- 9.12. српски језик ПЗ српски језик ПЗ српски језик ПЗ
12.12.- 16.12.

српски језик ПЗ

математика ПЗ

математика ПЗ математика ПЗ математика ПЗ
19.12.- 23.12.

Француски језик ПЗ

Биологија ТЕСТ

Француски језик ПЗ

Биологија ТЕСТ

Француски језик ПЗ

Биологија ТЕСТ

Француски језик ПЗ
26.12.- 30.12.

енглески језик ПЗ

српски језик КВ

енглески језик ПЗ енглески језик ПЗ енглески језик ПЗ
9.01.- 13.01.
16.01.- 20.01.
23.01.- 27.01.