Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2016/17.год.

1 4 23 34 43
1.9.– 2. 9.
5.9. – 09.9. Математика

Српски језик

Математика

12.9.-16.9.

Српски језик
19.9-23.9.

Природа и друштво
26.9.- 30.9. Математика Математика Српски језик
3.10.-7.10.

Српски језик

Свет око нас

Српски језик

Математика

10.10– 14.10. Природа и друштво
17.10.-21.10. Математика Српски језик
24.10-28.10.

Српски језик

Математика

1 4 23 34 43
31.10.-4.11.

Српски језик

Математика

Српски језик
7.11.- 10.11. Свет око нас
14.11.-18.11. Математика
21.11.- 25.11.

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Природа и друштво

28.11.- 2.12. Математика Математика
5.12.- 9.12. Природа и друштво
12.12.- 16.12.

Српски језик

Свет око нас

Српски језик
19.12.- 23.12. Математика

Српски језик

Математика

Математика
26.12.- 30.12. Математика
9.01.- 13.01. Српски језик Српски језик
16.01.- 20.01.
23.01.- 27.01. Математика Математика

Српски језик

Природа и друштво