Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА (Пиносава)

5 4 6 4 7 4 8 4

1.9.– 2. 9.

  математика ИТ  
5.9. – 09.9.

математика ИТ

српски језик ИТ српски језик ИТ српски језик ИТ
12.9.-16.9. српски језик ИТ
19.9-23.9.

математика КВ    
26.9.- 30. 9. математика КВ, биологија КВ српски језик КВ математика КВ, биологија КВ биологија КВ
3.10.-7.10.    

хемија КВ,

српски језик КВ

10.10– 14.10.

математика ПЗ,

биологија КВ

хемија КВ,

српски језик ПЗ

енглески језик КВ
17.10.-21.10.

математика ПЗ,

енглески језик КВ

енглески језик КВ

физика КВ,

енглески језик КВ

српски језик ПЗ
24.10-28.10. српски језик ПЗ

српски језик ПЗ

физика КВ

биологија КВ

математика ПЗ,

биологија КВ

5 4 6 4 7 4 8 4
31.10.-4.11. српски језик КВ математика ПЗ
7.11.- 10.11. математика КВ српски језик КВ,                   математика КВ
14.11.-18.11. математика КВ  

енглески језик ПЗ

енглески језик ПЗ,

физика КВ

21.11.- 25.11. енглески језик ПЗ енглески језик ПЗ

хемија КВ,

физика КВ

хемија КВ
28.11.- 2.12.

француски језик ПЗ

                

математика КВ,

српски језик ПЗ

математика КВ,

српски језик ПЗ

5.12.- 9.12.

математика ПЗ,

српски језик КВ

француски језик ПЗ,

француски језик ПЗ,

12.12.- 16.12.

биологија ПТ,

српски језик ПЗ

биологија ПТ,

српски језик ПЗ

математика ПЗ,

биологија ПТ,

математика ПЗ

19.12.- 23.12. физика КВ биологија ПТ физика КВ
26.12.- 30.12.

математика ПЗ,

српски језик КВ                  

   
9.01.- 13.01. српски језик ПТ

физика КВ,

српски језик ПТ

математика КВ,

српски језик ПТ              

16.01.- 20.01. српски језик ПТ   математика КВ
23.01.- 27.01.