Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ТЕСТОВА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2016/17.год.

  51 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3
1.9.– 2. 9.                        
5.9. – 09.9.             Срп.ј.ИТ Срп.ј.ИТ Срп.ј.ИТ Срп.ј.ИТ Срп.ј.ИТ  
12.9.-16.9.

Срп.ј.ИТ

Ен.ј.Т

Срп.ј.ИТ

Ен.ј.Т

Срп.ј.ИТ

Ен.ј.Т

      Ен.ј.Т     Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т
19.9-23.9.       Мат.ИТ Мат.ИТ

Мат.ИТ

Срп.ј.КВ

  Ен.ј.Т Ен.ј.Т Мат.ИТ Мат.ИТ Мат.ИТ
26.9.- 30.9.      

Срп.ј.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Ен.ј.Т

Биол.КВ     Мат.КВ Мат.КВ

Мат.КВ

Биол.КВ

3.10.-7.10. Мат.КВ Мат.КВ Мат.КВ             Гео. Т. Гео. Т. Гео. Т.
10.10– 14.10. Биол.КВ Биол.КВ Биол.КВ Гео. Т. Гео. Т.   Мат.КВ Мат.КВ Мат.КВ

Срп.ј.КВ

Хем.КВ

Срп.ј.КВ

Хем.КВ

Срп.ј.КВ

Хем.КВ

17.10.-21.10. Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т

Мат.1ПЗ

Биол.КВ

   

Срп.ј.ПЗ

Ен.ј.Т

Срп.ј.ПЗ

Ен.ј.Т

Срп.ј.ПЗ

Ен.ј.Т

Срп.ј.ПЗ

Ен.ј.Т

Срп.ј.ПЗ

Ен.ј.Т

Ен.ј.Т
24.10-28.10. Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Физ. КВ     Мат.1ПЗ Мат.1ПЗ

Мат.1ПЗ

Срп.ј.ПЗ

31.10.-4.11. Срп.ј.КВ Срп.ј.КВ Срп.ј.КВ Физ. КВ

Физ. КВ

Мат.1ПЗ

Физ. КВ

Мат.1ПЗ

Хем.КВ Хем.КВ Хем.КВ     Биол.КВ
7.11.- 10.11.

Фр.јез.

Мат.КВ

Фр.јез.

Мат.КВ

Фр.јез.

Мат.КВ

    Ен.ј.Т

Срп.ј.КВ

Мат.1ПЗ

Срп.ј.КВ

Мат.1ПЗ

Срп.ј.КВ

Мат.1ПЗ

Хем.КВ

Срп.ј.ПЗ

Хем.КВ

Срп.ј.ПЗ

Хем.КВ
14.11.-18.11.       Мат.КВ           Мат.КВ Мат.КВ Мат.КВ
21.11.- 25.11. Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т   Мат.КВ Мат.КВ Ен.ј.Т    

Ен.ј.Т

Физ. КВ

Ен.ј.Т

Физ. КВ

Ен.ј.Т

Физ. КВ

28.11.- 2.12.             Физ. КВ Ен.ј.ПЗ

Ен.ј.ПЗ

Хем.КВ Хем.КВ Хем.КВ
5.12.- 9.12. Ен.ј.ПЗ Ен.ј.ПЗ Ен.ј.ПЗ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.КВ

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Хем.КВ

Срп.ј.ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Хем.КВ

Мат.КВ

Срп.ј.ПТ

Мат.КВ

Срп.ј.ПТ

Мат.КВ

Срп.ј.ПЗ

12.12.- 16.12.

Срп.ј.ПЗ

Биол.Т

Срп.ј.ПЗ

Биол.Т

Срп.ј.ПЗ

Биол.Т

Биол.Т

Мат.2ПЗ

Срп.ј.ПЗ

Фр.јез.

Ен.ј.Т

Фр.јез.

Ен.ј.ПЗ

Фр.јез.

Хем.КВ

  Хем.КВ Хем.КВ

Хем.КВ

Биол.Т

19.12.- 23.12.       Фр.језПЗ Фр.језПЗ  

Мат.КВ

Биол.Т

Мат.КВ

Фр.језПЗ

Мат.КВ

Фр.језПЗ

Мат.2ПЗ

Фр.језПЗ

Мат.2ПЗ

Фр.језПЗ

Мат.2ПЗ

26.12.- 30.12.

Мат.2ПЗ

Срп.ј.КВ

Мат.2ПЗ

Срп.ј.КВ

Мат.2ПЗ

Срп.ј.КВ

Физ. КВ

Мат.2ПЗ

Физ. КВ

Мат.2ПЗ

Физ. КВ

     

Физ. КВ

Ен.ј.

Физ. КВ

Ен.ј.

Физ. КВ

Ен.ј.

9.01.- 13.01. Ен.ј.Т Ен.ј.Т Ен.ј.Т Срп.ј.ПТ Срп.ј.ПТ Срп.ј.ПТ

Срп.ј.ПТ

Мат.2ПЗ

Срп.ј.ПТ

Мат.2ПЗ

Срп.ј.ПТ

Мат.2ПЗ

    Срп.ј.ПТ
16.01.- 20.01.

Срп.ј.ПТ

Мат.КВ

Срп.ј.ПТ

Мат.КВ

Срп.ј.ПТ

Мат.КВ

Мат.КВ Мат.КВ Мат.КВ

Ен.ј.Т

Физ. КВ

   

Мат.КВ

Ен.ј.ПЗ

Мат.КВ

Ен.ј.ПЗ

Мат.КВ

Ен.ј.ПЗ

23.01.- 27.01.