Организација васпитно - образовног рада
  • Регистрација

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ОШ ”ВАСА ЧАРАПИЋ“ БЕЛИ ПОТОК

час

распоред звоњења


7,55

1.час

8.00


8,45

2.час

8,50


9,35


9,50

3.час

9,55


10,40

4.час

10,45


11,30


11,40

5.час

11,45


12,30

6.час

12,35


13,20

7.час

13,25


14,10

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – ЗУЦЕ

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

Прва смена

Друга смена

време

активност

трајање

време

активност

трајање

8,00-8,45

1.час


14,00-14,45

1.час


8,45-8,50

одмор

5 минута

14,45-14,50

одмор

5 минута

8,50-9,35

2.час


14,50-15,35

2.час


9,35-9,55

Велики одмор

Прво звоно

У 9,50

Друго звоно

У 9,55

20 минута

15,35-15,50

Велики одмор

Прво звоно

У15,45

Друго звоно

У 15,50

15 минута

9,55-10,40

3.час


15,50-16,35

3.час


10,40-10,45

одмор

5 минута

16,35-16,40

одмор

5 минута

10,45-11,30

4.час


16,40-17,25

4.час


11,30-11,40

Велики одмор

Прво звоно

У 11,35

Друго звоно

У 11,40

10 минута

17,25-17,35

Велики одмор

Прво звоно

У 17,30

Друго звоно

У 17,35

10 минута

11,40-12,25

5.час


17,35-18,20

5.час


12,25-12,30

одмор

5 минута

18,20-18,25

одмор

5 минута

12,30-13,15

6.час


18,25-19,10

6.час


13,15-13,20

одмор

5 минута

19,10-19,15

одмор

5 минута

13,20-14,05

7.час


19,15-20,00

7.час


 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – ЗУЦЕ

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Прва смена

Друга смена

време

активност

трајање

време

активност

трајање

8,00-8,45

1.час


14,00-14,45

1.час


8,45-8,50

одмор

5 минута

14,45-14,50

одмор

5 минута

8,50-9,35

2.час


14,50-15,35

2.час


9,35-9,50

Велики одмор

15 минута

15,35-15,50

Велики одмор

15 минута

9,50-10,35

3.час


15,50-16,35

3.час


10,35-10,40

одмор

5 минута

16,35-16,40

одмор

5 минута

10,40-11,25

4.час


16,40-17,25

4.час


11,25-11,30

одмор

5 минута

17,25-17,30

одмор

5 минута

11,30-12,15

5.час


17,30-18,15

5.час


12,15-12,20

одмор

5 минута

18,15-18,20

одмор

5 минута

12,20-13,05

6.час


18,20-19,05

6.час


 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА - ПИНОСАВА

 

Прва смена

Друга смена

време

активност

трајање

време

активност

трајање
13,30-14,00

Допунска, додатна, сл.акт.

8,00-8,45

1.час


14,00-14,45

1.час


8,45-8,50

одмор

5 минута

14,45-14,50

одмор

5 минута

8,50-9,35

2.час


14,50-15,35

2.час


9,35-9,55

Велики одмор

20 минута

15,35-15,50

Велики одмор

15 минута

9,55-10,40

3.час


15,50-16,35

3.час


10,40-10,45

одмор

5 минута

16,35-16,40

одмор

5 минута

10,45-11,30

4.час


16,40-17,25

4.час


11,30-11,40

Велики

одмор

10 минута

17,25-17,35

Велики

одмор

10 минута

11,40-12,25

5.час


17,35-18,20

5.час


12,25-12,30

одмор

5 минута

18,20-18,25

одмор

5 минута

12,30-13,15

6.час


18,25-19,10

6.час


13,15-13,20

одмор

5 минута
13,20-14,00

Допунска, додатна, сл.акт.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић